Debatt

Högskolestudier ska inte bara vara något för välbeställda

Om Sverige ska kunna fortsätta vara ett kunskapsintensivt land måste vi ta vara på all den kunskap som finns inom hela befolkningen och möjliggöra kunskapsresor även för personer utan studiebakgrund. Det skriver riksdagsledamoten Niklas Sigvardsson (S).

Fler med studieovan bakgrund behöver uppmuntras att påbörja högre studier, menar debattören.
Fler med studieovan bakgrund behöver uppmuntras att påbörja högre studier, menar debattören.Foto: Anders Wiklund/TT
Niklas Sigvardsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Utbildning och kunskap är något av det absolut finast vi har i det svenska samhället. Det är något som ska kunna finnas alla till del, oavsett om det handlar om grundläggande grundskoleutbildning eller möjligheten att utveckla sig inom universitets- och högskolesektorn. Tyvärr har den här regeringen dragit ned på ambitionen att se till att utbildning ska gå till alla. Det har vi kunnat se genom det slopade målet om social rättvisa inom studiemedelssystemet, som regeringen fick igenom via budgetpropositionen för 2024.

Färre nybörjare på högskolan

I en alldeles färsk rapport från Universitetskanslersämbetet – Sökbeteende bidrar till den sociala snedrekryteringen till högskolan – beskrivs den sociala snedrekryteringen till högre utbildning. Den kommer fram till att en bidragande orsak till den social snedrekryteringen handlar om skillnader i sökbeteende. Det visar att det finns ett arbete att göra för att öka medvetenheten och kunskapen bland alla som söker till högre utbildning för att kunna få ett mer rättvist intag till de högre utbildningarna.

Vad avser utbildningsministern att göra för att minska den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen?

I en rapport om nybörjare på högskolan läsåret 2022/23 ser vi också att antalet nybörjare minskar, och att det bryter en trend som har pågått under flera års tid. Det går även att se att de som påbörjar utbildningar inom viktiga yrken, som lärare och ingenjör, minskar. Det är en alarmerande signal och något som kan bidra till social snedrekrytering.

Fler måste göra kunskapsresor

Om Sverige ska kunna fortsätta vara ett kunskapsintensivt land måste vi ta vara på all den kunskap som finns inom hela befolkningen och möjliggöra kunskapsresor även för personer med studieovan bakgrund.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor till utbildningsminister Mats Persson (L): Vad avser utbildningsministern att göra för att minska den sociala snedrekryteringen till den högre utbildningen? Hur avser han att agera för att fler nybörjare ska påbörja en utbildning inom högskolesektorn?

Artikeln är ursprungligen en interpellation.

Nämnda personer

Mats Persson

Utbildningsminister (L), ledamot i partistyrelsen
ekon. dr. ekonomisk historia (Lunds uni., 2015)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00