Hata riktade statsbidrag

KOMMENTAR. Med Magdalena Andersson (S) som finansminister har riktade statsbidrag ökat kraftigt. Men bidragen bär samma drag som den tidigare höga inflationen. Flertalet förlorar på sikt, men de är politiskt svåra att mota bort.

Den svenska ekonomen Gösta Rehn myntade på 1950-talet ”hata inflationen”. Han menade att den godtyckliga omfördelningen av förmögenheter som inflation innebär var ett hot mot solidariteten människor emellan. Därför skulle politiker undvika en politik som ledde till höga pris- och lönestegringar. Gösta Rehn påpekade dock att han hatade arbetslösheten minst lika mycket och att hans uttalanden från 1957 inte skulle tas som en intäkt för den politik som drevs i början av 1990-talet. Rehn menade att inflationen då bekämpades på bekostnad av ökad arbetslöshet.

Riksbanksekonomer, och många andra, har tagit Gösta Rehn på orden och hatat inflationen så intensivt att ingen sett röken av inflationens fula tryne de senaste 25 åren.   

Tvärtom finns många ekonomer och politiker som tycker att Riksbanken tagit i för mycket och den varit lite för hatisk i sin penningpolitik.

Login