Granskning av kritiserad utbildningssatsning välkomnas

BRISTYRKEN. En kritiserad satsning från regeringen ska nu granskas av Riksrevisionen. Enligt Sveriges ingenjörer blir satsningen verkningslös om bara hälften av studenterna tar examen från utbildningen.

Placeholder image
Foto: Veronica Johansson/SvD/TT

Sedan några år tillbaka har regeringen gjort riktade satsningar mot högskola och universitet för att utöka antalet utbildningsplatser. Flest platser ska skapas på utbildningar för bristyrken. Det är framförallt läkar-, tandläkar- och vårdutbildningar, lärar- och förskollärarutbildningar samt ingenjörsutbildningar som är aktuella. 

Nu ska Riksrevisionen granska satsningarna, som har utformats som ett detaljstyrt uppdrag till lärosätena.