Granskning av kritiserad utbildningssatsning välkomnas

BRISTYRKEN. En kritiserad satsning från regeringen ska nu granskas av Riksrevisionen. Enligt Sveriges ingenjörer blir satsningen verkningslös om bara hälften av studenterna tar examen från utbildningen.

Foto: Veronica Johansson/SvD/TT
Josefin Lingström

Sedan några år tillbaka har regeringen gjort riktade satsningar mot högskola och universitet för att utöka antalet utbildningsplatser. Flest platser ska skapas på utbildningar för bristyrken. Det är framförallt läkar-, tandläkar- och vårdutbildningar, lärar- och förskollärarutbildningar samt ingenjörsutbildningar som är aktuella. 

Nu ska Riksrevisionen granska satsningarna, som har utformats som ett detaljstyrt uppdrag till lärosätena.

Granskningen motiveras av att det riktats kritik mot uppdraget för att det gett andra problem på lärosätena och det varit svårt för lärosätena att nå målen.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00