Fridolins läromedelsnämnd får tummen ner av Skolverket

Utredaren Gustav Fridolin har lagt flera förslag som ska ge fler elever tillgång till läromedel. Men planen på en läromedelsnämnd ifrågasätts av remissinstanserna. Skolverket, som ska ansvara för nämnden, menar att den inte behövs. Utredningen kritiseras också för att glömma digitala läromedel.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet
Rebecka Prahl

Tidigare MP-språkröret och numera utredaren Gustav Fridolin föreslår att det inrättas en läromedelsnämnd som ska ledas av Skolverkets generaldirektör. Den ska bestå av lärare och läromedelsförlag bland andra. Nämnden ska informera om vilka läromedel som finns och de ska även ta fram kvalitetskriterier.

Detta ställer flera remissinstanser sig kritiska till. Skolverket, som instämmer till fullo i utredningens problembild, menar att det inte behövs någon nämnd. Samma uppdrag kan utföras genom att föra in uppdraget i myndighetens instruktion. 

”Skolverket tillstyrker utredningens förslag om ett uppdrag att bevaka, samla och sprida information om läromedel bör regleras genom förordningen (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk. Skolverket avstyrker dock förslaget om att det för detta uppdrag ska inrättas en läromedelsnämnd”, skriver myndigheten.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00