Om  
Douglas Thor
Erik Berg
Caroline von Seth

”Framtidsnamn” ska göra om liberal politik – startar reformgrupper

Tankesmedjan Fores startar tillsammans med Liberal debatt fyra reformgrupper. 13 ungdomspolitiker ska ingå, däribland ungdomsförbundsordförande Douglas Thor (Muf) och Erik Berg (Luf). 

Douglas Thor, ordförande Muf, Caroline von Seth, vice förbundsordförande Cuf och Erik Berg, ordförande Luf, ska ta fram en liberal reformagenda för skolpolitiken.
Douglas Thor, ordförande Muf, Caroline von Seth, vice förbundsordförande Cuf och Erik Berg, ordförande Luf, ska ta fram en liberal reformagenda för skolpolitiken.Foto: Moderata ungdomsförbundet, Centerpartiet, Tom Samuelsson
Rebecka Prahl

Fores och Liberal debatt har utsett 13 ungdomspolitiker från student- och ungdomsförbunden som under 2023 får i uppdrag att utveckla den liberala politiken.

”Utan en egen berättelse och en genomarbetad reform­agenda kommer liberalismen att fortsätta befinna sig på politikens läktare”, skriver man i en gemensam debattartikel i DN.

Fyra grupper

De fyra reformgrupperna är partiöverskridande och ska fokusera på var sitt område som är ”avgörande för Sverige och den framtida svenska liberalismen”.

1. Utbildning

Gruppen ska ta uti med problem som sjunkande skolresultat, samt finna åtgärder för att öka kunskapen och den sociala rörligheten. 

I gruppen ingår Douglas Thor, ordförande för Muf, Erik Berg ordförande för Luf och Caroline von Seth, vice förbundsordförande för Cuf.

2. Rättsstat

”Med Tidöavtalet aviserades ett paradigmskifte i rätts­politiken, där den personliga integriteten och rättssäkerheten får stå tillbaka för en påstått mer effektiv brottsbekämpning.”, skriver man i debattartikeln och efterlyser liberala principer och policyer som gör avvägningar mellan effektivitet och integritet.

Ingår i gruppen gör Elin Venholen, jämställdhets- och rättspolitisk talesperson Cuf, Linnea Dubois, ordförande för Fria moderata studentförbundet (FMSF) och Jacob Welander, Luf. 

3. Integration

Integrationsgruppen ska utveckla reformer för delaktighet på arbetsmarknaden. Bland annat nämns reformbehovet för utrikes födda kvinnors inkludering. 

Här ingår Ida Haggren, förbundsstyrelseledamot för Centerstudenter, Linda Obiedzinski, vice ordförande för Muf och Elin Oskarsson, andre vice ordförande Liberala studenter.

4. Klimat

”Den partipolitiska klimatdebatten står i dag mellan en subventioneringsivrig vänster och en höger som i bästa fall bara pratar om kärnkraft och i värsta fall förnekar allvaret i den globala uppvärmningen”, skriver man. 

Viktor Karlsson, klimatpolitisk talesperson för Luf, Klara Falkenek, europapolitisk sekreterare FMSF, Nora Karlsson, förbundsstyrelseledamot Centerstudenter och Erik Wahlström (MP) som ingår i gruppen, får nu i uppdrag att formulera effektiv sakpolitik på området. 

Nämnda personer

Douglas Thor

Förbundsordförande Moderata ungdomsförbundet (Muf), ledamot i partistyrelsen (M)
Studerar statistik och nationalekonomi (Uppsala uni.)

Erik Berg

Ordförande Liberala ungdomsförbundet (Luf), ledamot i partistyrelsen (L)
Ämneslärarprogrammet, Uppsala universitet

Caroline von Seth

Förbundsordförande Centerpartiets ungdomsförbund (Cuf), ledamot i kommunfullmäktige Lidingö stad (C)
Lärarexamen (Stockholms uni., 2024)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00