Förslag om att ändra komvux uppdrag – "Stort utrymme för tolkning"

KOMVUX. Ändringarna innebär mer statsbidrag och att den som är i störst behov ska få förtur till vuxenutbildning. Men det finns luckor i förslaget, enligt SKR och Vuxenutbildning i Samverkan.

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss som föreslår att riktningen för komvux ändras. Nu tydliggörs det att komvux ska vara en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.  

Prioriteringsregeln föreslås att ändras så att den som är i störst behov av utbildning prioriteras, i dag är det är den som har minst utbildning som prioriteras. 

Vuxenutbildning i samverkans (Vis) ordförande Jonas Jonsson är positiv till ändringen. 

Login