Förskolelärare ska fortbildas inför 10-årig skola

UTBILDNING. I våras tillsatte regeringen en utredning om att införa ett extra obligatoriskt år i grundskolan. Flertalet barn går idag i förskoleklass (”nollan” eller ”sexårs”).

Med den nya första klassen kommer behovet av lärare med kompetens för grundskolan att öka. Hur en fortbildning av förskolelärare kan utformas och genomföras läggs nu till i utredningsuppdraget.

Denna del av utredningen ska redovisas senast den 31 december i år. Övriga delar ska fortfarande redovisas den 30 juni nästa år.

Login