Forskning om försvar ska stärkas

KUNSKAP. Utan forskning blir det svårt att förstå vad som händer i omvärlden och på sikt kan det försvaga den svenska försvarsförmågan, enligt en utredning.

Per-Anders Sjögren

Utredaren Björn von Sydow, riksdagsledamot (S) och tidigare försvarsminister, anser att forskningen har tappat mark och föreslår att mellan 200 och 300 miljoner kronor ska gå till Försvarsmakten vid nästa försvarsbeslut för forskning, för att stärka den operativa förmågan. Von Sydow pekar bland annat ut forskning om cyberkrigföring som ett område som behöver stärkas.

Dessutom bör Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) få ett särskilt anslag på minst 60 miljoner kronor för strategiska forskning som kan bidra till utvecklingen det militära och det civila försvaret, enligt utredaren. Han anser också att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Försvarsmakten i ökad utsträckning ska samarbeta om forskning där det finns möjlighet till synergieffekter.

 

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN-SOU

Vad händer nu?

Utredarens förslag skickas ut på remiss därefter ska regeringen återkomma med förslag. von Sydow anser att försvarsforskningen ska stärkas i samband med nästa försvarsbeslut, men om utvecklingen i omvärlden försämras ytterligare kan behov uppstå av att tidigarelägga de föreslagna resursförstärkningarna.

SOU 2016:90


Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00