Föräldrastöd ska minska ungas kriminalitet

FAMILJ. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ska ta fram en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd. Men enligt Statens institutionsstyrelse (SiS) är skolan den viktigaste förebyggande faktorn. 

Foto: Kallestad, Gorm
Marie Lundahl

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ska ta fram en handlingsplan som ger ett brett och universellt föräldrastöd. Handlingsplanen ska även innehålla riktat stöd för föräldrar som har barn med extra svåra omständigheter och akuta problem, eller att barnet tillhör en riskgrupp.

Socioekonomiska utmaningar

Att ge stöd till föräldrar är enligt socialminister Lena Hallengren det främsta samhället kan göra för att ge barn och unga trygghet, och på så sätt förebygga kriminalitet.

– Det är särskilt viktigt i områden med socioekonomiska utmaningar, där barn och unga ofta har sämre uppväxtvillkor än i andra områden, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Central skyddsfaktor

Enligt Tony Broman, utredare på MFoF, är barns uppväxtvillkor en central skyddsfaktor.

Skolan är den starkaste skyddsfaktorn. Klarar man grundskolan och får ett avgångsbetyg därifrån så är man hemma

Ola Karlsson Rühmkorff
Kommunikationschef SiS

– I grund och botten är det de vuxna runt om, och speciellt föräldrar, som ytterst är ansvariga för barnets uppväxt, säger han till Altinget.

Föräldraskapsstödet är tänkt att nå alla som ingår i ett föräldraskap, men även andra stabila vuxna som är i barnens liv.

– Alla vuxna som är viktiga för barnet måste inkluderas, där måste man utgå ifrån lokala förutsättningar för att hitta de vuxna som spelar en viktig roll, säger Tony Broman.

Digitalt skapar förlorare

MFoF har använt sig av digitala lösningar för sin verksamhet under coronapandemin, men enligt Broman är de socioekonomiskt utsatta familjerna "förlorare" i detta sammanhang.

– De har svårare att anpassa sig till det digitala lösningarna, och där behöver vi bygga långsiktigt förtroende via fysiska verksamheter, säger han.

Utmaningarna är större i socialekonomiska utsatta områden, där fler faktorer påverkar hur närvarande man kan vara som förälder, enligt Broman 

– Och då behövs mer stöd.

Inga tydliga förebilder

Statens institutionsstyrelse (SiS) tar hand om unga som redan gått in i kriminalitet. Enligt Ola Karlsson Rühmkorff är ett föräldraskapsstöd användbart i en fungerande familj. Men är familjesituationen alltför dysfunktionell hjälper inte den typen av satsningar.

Han pekar exempelvis på att en fjärdedel av de unga på SiS-hemmen har föräldrar som vårdats inom psykiatrin.

– Många har även föräldrar som själva missbrukar eller suttit i fängelse, säger han till Altinget.

Klara skolan viktigast

Myndigheten har satsat mycket på den skolverksamhet som finns inne på de slutna vårdhemmen.

– Skolan är den starkaste skyddsfaktorn. Klarar man grundskolan och får ett avgångsbetyg därifrån så är man hemma, säger Ola Karlsson Rühmkorff.

Han menar att de unga på SiS-hemmen sällan har några tydliga sociala förebilder, och att skolan då kan fungera som en motvikt som stärker individer med dysfunktionella familjeerfarenheter.

– Av de unga som kommer till oss är det cirka 80 procent som känner att de aldrig passat in i den vanliga kommunala skolan.

MFoF:s handlingsplan ska vara färdig till den sista januari år 2022. 

Läs också


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024