Analys av 
Mattias Croneborg

Floppad företagsform dammas av på nytt

VÄLFÄRD. Socialdemokraterna har gjort ett försök tidigare att begränsa vinster i skola, vård och omsorg genom att införa aktiebolag med särskild begränsad vinstutdelning. Trots att företagsformen knappt har används lyfte man fram den på nytt i uppgörelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Jonas Sjöstedt sommartalar i Almedalen 2012 och lanserar idén att aktiebolag med begränsad vinstutdelning ska bli ledstjärnan för privata alternativ i välfärden.
Jonas Sjöstedt sommartalar i Almedalen 2012 och lanserar idén att aktiebolag med begränsad vinstutdelning ska bli ledstjärnan för privata alternativ i välfärden.Foto: Foto: Region Gotland
Mattias Croneborg

Diskussionen om vinster i välfärden är inte ny, inte heller försöken att begränsa dem. Under den förra socialdemokratiska regeringen utreddes frågan flera gånger och ett sätt att försöka begränsa vinsterna var att införa speciella aktiebolag där huvudsyftet skulle vara annat än att ge vinst till ägarna.

Nya bolagsformer är juridiskt och ekonomiskt komplicerade. Företagen ska inte bara fungera som effektiva organisationer. De nya bolagsformerna ska fungera tillsammans med de andra företagsformerna – oväntade och oförbisedda följdeffekter uppstår lätt. De omdebatterade 3:12-reglerna är bara ett exempel på det. Reglerna ska också rimma med EU-rätten som blir allt mer inflytande på området.

Denna komplexitet gjorde att det dröjde till januari 2006 innan lagen var klar, trots att den dåvarande regeringen ganska snart efter valet 2002 började arbeta med att ta fram den nya företagsformen. Namnet på bolagsformen blev lika omständlig som lagstiftningsarbetet: Aktiebolag med särskild begränsad vinstutdelning. Lite kortare skrivs det AB (svb).

Kortlivad lag

Företagsformen infördes som en del i en reform att begränsa vinsterna i framför allt sjukvården. Den andra delen var den omtalade stopplagen, som fastställde att ett regionsjukhus i varje län i Sverige skulle vara i offentlig regi. Men förhoppningen var att även företag i hela välfärdssektorn skulle drivas som AB (svb).

Den som satsar 1000 kronor i en friskola får högst plocka ut 27 kronor om året.

Men ganska snart efter att den borgerliga regeringen tillträdde i september 2006 berättade dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD) att vinster i vården inte är något problem. Stopplagen blev kortlivad, redan ett halvår efter regeringstillträdet klubbade riksdagen bort lagen. Däremot blev AB (svb) kvar.

Men få inom välfärdssektorn har velat driva verksamhet i den bolagsformen. Revisionskonsulten KPMG har på uppdrag av arbetsgivarförbundet Almega undersökt alla AB (svb) och vad företagare i välfärdssektorn anser om företagsformen.

Bara fem svb inom skolan

Det finns enligt rapporten 76 företag med bolagsformen AB (svb). 27 av dessa företag var inte aktiva förra året. De övriga 49 hade en sammanlagd omsättning på 400 miljoner kronor. Men bara ett fåtal av bolagen var verksamma i välfärdssektorn: Två inom vård och omsorg och fem inom skola. En försvinnande liten andel av de drygt 900 vanliga aktiebolag inom skolan (därtill drivs många skolor som ekonomiska föreningar eller stiftelser).

Helt klart vill friskolor eller andra välfärdsföretag  inte driva verksamheten i AB (svb).

En förklaring är givetvis vinstbegränsningen i sig. Reglerna säger att vinsten högst får vara statslåneräntan plus en procent, räknat på insatta pengar i bolaget. Dagens statslåneränta är 1,7 procent. Vinsten får alltså vara högst 2,7 procent. Den som satsar 1000 kronor i en friskola får högst plocka ut 27 kronor om året.

Men vinsten är inte allt. AB (svb) anses i branschen ha svårt att få kapital, både från riskkapitalister och från banker.

I uppgörelsen om vinst i välfärden tar regeringen och vänsterpartiet upp AB (svb) som en väg att minska vinsterna i friskolorna. Men man utesluter inte att starta helt nya bolagsformer.

Vilka pengar är det då som står på spel? Enligt Friskolornas Riksförbund var den genomsnittliga rörelsemarginalen för företag som driver för-, grund- eller gymnasieskola 3,0 procent år 2012. Resultatet efter avskrivningar var drygt 616. miljoner och omsättningen var på 20,5 miljarder. Företagen betalade knappt 150 miljoner kronor i bolagsskatt.

Friskolornas andel av den totala skolsektorn

Skolföretagen delade ut 0,76 procent av den totala nettoomsättningen. I kronor räknat är det 160 miljoner kronor. Men i den siffran ingår inte förtjänster (eller förluster) när personer eller företag säljer aktier i skolor. Engelska skolans grundare, Barbara Bergström, sålde exempelvis aktierna i bolaget till en amerikansk riskkapitalist och gjorde en vinst på närmare 700 miljoner kronor. Det är skolpeng efter skolpeng som växt till höga belopp. Denna vinst för ett enstaka företag motsvarar skolgången för 10 000 elever under ett år.  

Svår balansgång

Balansgången för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, blir att försöka hitta en lösning där vinster ska begränsas samtidigt som i alla fall Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill behålla privata aktörer i skolan.  

Om en helt ny företagsform ska utredas kan det ta ännu längre tid än vad regeringen har planerat för att stoppa ”vinstjakten”. Om det blir ett regeringsskifte 2018 riskerar samma historia att upprepa sig som vid 2006. En lag finns på plats i ett år och rivs sedan upp.  I stället för efterlyst arbetsro drabbas skolan av ryckig och återkommande reformiver.  

Dokumentation

Aktiebolag med särskild vinstbegränsning AB (svb)

Det ska framgå av bolagsordningen att det är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Vinster från företaget får under ett år inte överstiga statslåneräntan plus en procentenhet – räknat på det kapital som aktieägarna skjutit till.

Revisorn ska särskilt granska att företaget inte överträtt vinstreglerna.

Företag som bryter mot reglerna om värdeöverföring kan tvingas i likvidation av domstol.

Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning får vara överlåtande företag i en fusion eller vid en delning bara om det övertagande företaget är av samma slag.

Företagsnamnet ska följas av beteckningen ”(svb)” om det inte av namnet framgår att det är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning.

Andra aktiebolag får inte använda beteckningen ”(svb)”.

Källa: BolagsverketE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00