Fler söker sig till polisutbildningen

KORTNYTT. Antalet sökande för polisutbildningen har ökat avsevärt, skriver Polismyndigheten. Sammanlagt sökte 15 776 personer in till polisutbildningen i november, vilket var 4 000 mer än förra sökomgången. 

Enligt polisen själva kan öppnandet av två nya institutioner för polisutbildning ha varit orsaken till det ökade antalet. Fler sökande betyder dock inte att ett större antal kommer att accepteras. Under hösten antogs 791 personer till polisutbildningen av totalt 9 594 sökande. Förra veckan blev det också klart att antalet platser för vårterminen 2019 föll till 750. Polisen konstaterar också att 43% av de sökande var kvinnor.

Läs mer: Tätare informationsutbyte väntar Europas poliser

Forrige artikel Ingen framgång med höjt studiebidrag till lärarstudenter
Saco: Investering i studier förloras i pension

Saco: Investering i studier förloras i pension

DEBATT. Psykiska ohälsan bland elever är ett växande problem. För att trygga dagens och morgondagens pensionsutbetalningar måste det därför finnas en diskussion så att dagens unga är rustade för ett långt och hållbart arbetsliv, skriver Malin Påhls Hansson från Saco studentråd.