Få nyanlända elever når krav för gymnasiet

SKOLA. Fler nyanlända elever ska få chansen att bli behöriga till gymnasiet. Det kan kräva ändringar i undervisning, elevstöd och regelverk och därför ska frågan utredas.

Per-Anders Sjögren

Allt fler nyanlända unga kommer till Sverige när de ska börja i årskurs 6 – 9 och samtidigt är det fler som kommer från länder där utbildningsnivån generellt är lägre.

Dokumentation

BESLUTSPROCESSEN - KOMMITTÈDIREKTIV

Vad händer nu?

Utredaren ska vara klar med sitt uppdrag senast den 31 mars 2017.

 

Nyanländ i lagens mening
Den 1 januari 2016 införs en definition av begreppet nyanländ i skollagen (2010:800). Enligt definitionen avses med nyanländ den som har varit bosatt utomlands, nu är bosatt i landet och har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år.

Kommittédirektiv 2016:67


Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00