Få nyanlända elever når krav för gymnasiet

SKOLA. Fler nyanlända elever ska få chansen att bli behöriga till gymnasiet. Det kan kräva ändringar i undervisning, elevstöd och regelverk och därför ska frågan utredas.

Per-Anders Sjögren

Allt fler nyanlända unga kommer till Sverige när de ska börja i årskurs 6 – 9 och samtidigt är det fler som kommer från länder där utbildningsnivån generellt är lägre.

Ju senare en elev börjar i svensk grundskola, desto svårare är det att bli behörig till gymnasiet. Under vårterminen 2015 var det 74 procent av de som började grundskolan när de var mellan 12 och 15 år som inte blev behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Det ska jämföras med våren 2012 då motsvarande siffra var 69,5 procent.

För att vända den trenden beslutade regeringen på sitt senaste sammanträde att låta en utredare, Ebba Östlin, socialdemokratiskt kommunalråd i Botkyrka, granska om dagens regler i skollagen räcker för att ge denna grupp av elever en bra undervisning och främja integrationen.

Dokumentation

BESLUTSPROCESSEN - KOMMITTÈDIREKTIV

Vad händer nu?

Utredaren ska vara klar med sitt uppdrag senast den 31 mars 2017.

 

Nyanländ i lagens mening
Den 1 januari 2016 införs en definition av begreppet nyanländ i skollagen (2010:800). Enligt definitionen avses med nyanländ den som har varit bosatt utomlands, nu är bosatt i landet och har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år.

Kommittédirektiv 2016:67


Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00