Få nyanlända elever når krav för gymnasiet

SKOLA. Fler nyanlända elever ska få chansen att bli behöriga till gymnasiet. Det kan kräva ändringar i undervisning, elevstöd och regelverk och därför ska frågan utredas.

Allt fler nyanlända unga kommer till Sverige när de ska börja i årskurs 6 – 9 och samtidigt är det fler som kommer från länder där utbildningsnivån generellt är lägre.

Ju senare en elev börjar i svensk grundskola, desto svårare är det att bli behörig till gymnasiet. Under vårterminen 2015 var det 74 procent av de som började grundskolan när de var mellan 12 och 15 år som inte blev behöriga till ett nationellt program på gymnasiet. Det ska jämföras med våren 2012 då motsvarande siffra var 69,5 procent.

För att vända den trenden beslutade regeringen på sitt senaste sammanträde att låta en utredare, Ebba Östlin, socialdemokratiskt kommunalråd i Botkyrka, granska om dagens regler i skollagen räcker för att ge denna grupp av elever en bra undervisning och främja integrationen.

Login