Drivkraft för utbildning i nytt asylförslag

MIGRATION. Regeringen ändrar i sitt omtvistade förslag om strängare regler för att få uppehållstillstånd. En förändring ska ske för att hindra att ensamkommande unga hoppar av skolan för att leta jobb, enligt migrationsminister Morgan Johansson.

Per-Anders Sjögren

På onsdagen presenterade regeringen grunderna i den temporära lagen. Förslaget ska nu granskas av juristerna i Lagrådet. En del ändringar har skett efter kritik från remissinstanserna. Men basen i lagen, som ska träda i kraft den 20 juli år,  är alltjämt att tillfälliga uppehållstillstånd ska vara huvudregeln. Dessa ska kunna omvandlas till ett permanent för den som får ett arbete och kan försörja sig. Detta var en regel som kom till efter uppgörelsen med de borgerliga partierna i oktober förra året. Målet är att öka drivkraften att hitta jobb. Lovvärt i sig, men inte utan problem, enligt migrationsminister Morgan Johansson (S).

– Det ursprungliga förslaget innebar ett väldigt starkt incitament för arbete, men inget incitament för utbildning, sade Johansson.

Flera remissinstanser har också kritiserat förslaget. Och enligt Morgan Johansson kan en fullständigt orimlig effekt bli att det skapas barnarbete i Sverige. Risken är att många ensamkommande ungdomar väljer att strunta i gymnasiet och istället ger sig ut och letar jobb, eftersom ett jobb ökar möjligheten att få permanent uppehållstillstånd.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – LAGRÅDSREMISS

Vad händer nu?

På torsdagens regeringssammanträde beslutar regeringen om förslaget som ska granskas av Lagrådet. Regeringen räknar med att en proposition ska läggas fram i riksdagen den 28 april. Den tillfälliga lagen ska träda i kraft den 20 juli 2016 och ska gälla i tre år.


Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00