Om  
Ida Östensson
Truls Neubeck
Christine Cars-Ingels

De bedömer studieförbundens kvalitet

Folkbildningsrådet har utsett den grupp som ska hjälpa dem att bedöma studieförbundens ansökningar om anslag, enligt det nya statsbidragssystem som infördes vid årsskiftet.

Anders Gustafsson

Efter debatten om statsbidragen till studieförbunden beslutade Folkbildningsrådets styrelse i maj 2023 om ett nytt system för hur bidragen ska fördelas. Framöver får studieförbunden söka treåriga bidrag och kommer att bedömas efter olika kvalitetsindikatorer.

Den externa grupp som ska bistå Folkbildningsrådets kansli i bedömningen av studieförbundens åtaganden för 2025–2027 kommer att bestå av följande personer:

  • Christine Cars-Ingels är generalsekreterare på Riksförbundet Hjärtlung. Hon har tidigare varit kanslichef för digital delaktighet och kampanjen Digidel på Internetstiftelsen, kommunikationschef på Folkbildningsförbundet. Tidigare har hon också varit såväl anställd som förtroendevald i två studieförbund.
  • Eva Schöld är styrelseledamot hos Orionteatern, ordförande vid Carl Eldhs ateljémuseum, Stockholms jazzfestival och jazzklubben Fasching i Stockholm. Hon har tidigare bland annat varit ordförande i Stims nämnd för främjande av musikalisk mångfald och upphovsrätt, Cirkus Cirkör och Folkoperan. Hon har varit kulturdirektör i Stockholms stad och i Malmö stad, samt avdelningsdirektör på Kulturrådet.
  • Ida Östensson är generalsekreterare på Child X foundation. Hon har grundat stiftelsen Make equal, Fatta-rörelsen, You skate girl och No limit skate. Hon är också författare.
  • Kenneth Abrahamsson är docent i pedagogik och adjungerad professor i arbetsvetenskap och lärande vid Luleå universitet. Han har varit programchef vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, ledamot i Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté, programansvarig vid Rådet för arbetslivsforskning och verksam vid vuxenutbildningsavdelningen vid Skolöverstyrelsen. Han har författat och redigerat ett tjugotal böcker om vuxenutbildning, yrkesutbildning och folkbildning. Han är också en av de programansvariga vid Senioruniversitetet i Stockholm.
  • Truls Neubeck är chef för Friluftsakademin och för regionstöd på Friluftsfrämjandet. Han är ordförande för Svenska klätterförbundet och ledamot i Euclid network. Han har varit utvecklingsstrateg på Rädda barnen, verksamhetschef för Ideell arena och tf generalsekreterare och utvecklingsledare på Famna. Han är affilierad lektor i företagsekonomi vid Södertörns högskola, fil mag i matematik och fil dr från hälsohögskolan vid Jönköpings universitet.

Gruppen kommer att sammanträda vid fyra tillfällen under 2024. Först nu i mars, därefter i april, maj och ett avslutande möte i juni.

Nämnda personer

Ida Östensson

Generalsekreterare ChildX Foundation, initiativtagare Fatta, grundare Make Equal

Truls Neubeck

Avdelningschef Frihetsakademin och regionstöd, Friluftsfrämjandet
Fil. dr kvalitetsförbättring och ledarskap i hälsa och vård (Jönköping uni., 2016), fil. mag tillämpad matematik (Mittuniversitetet, 2006)

Christine Cars-Ingels

Avgående generalsekreterare Riksförbundet Hjärtlung, tillträdande förbundssekreterare PRO
Fil. kand i statsvetenskap (Stockholms uni., 1996)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00