Danska lärares digitala kunskaper ska stärkas – ”Fem år före oss”

Danska lärare ska kompetensutvecklas för att hänga med i digitaliseringen. Det säger landets nya digitaliseringsstrategi. Jannie Jeppesen, vd för Swedish edtech, menar att Sverige har mycket att hämta från strategin. 

Att förstå och använda digitala verktyg i undervisningen ska vara en viktig del av lärares kompetens enligt den danska digitaliseringsstrategin.
Att förstå och använda digitala verktyg i undervisningen ska vara en viktig del av lärares kompetens enligt den danska digitaliseringsstrategin.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rebecka Prahl

Nyligen presenterade Danmarks regering en digitaliseringsstrategi som ska ange riktningen för de kommande fyra åren. Strategin har utvecklats i samarbete med representanter från näringslivet, Kommunernes landsforening och Danske regioner, forskarvärlden, arbetsmarknadens parter och civilsamhället.

Lärarutbildningarna spelar en central roll i lärarnas kompetensutveckling. Man behöver involvera dem mer i skolans digitala strategi, så att de också kopplar mot den. 

Jannie Jeppesen
Vd Swedish edtech

Digitaliseringsstrategin innehåller förslag om totalt 61 olika satsningar inom olika områden. På utbildningsområdet vill regeringen satsa 200 miljoner danska kronor, rapporterar Altinget.dk

”Mogen strategi”

Pengarna ska gå till insatser som gör det möjligt att arbeta mer praktiskt med digital teknologi i undervisningen, bland annat genom fortbildning av lärare och på lärarutbildningar. Att förstå och använda digitala verktyg i undervisningen ska vara en viktig del av lärares kompetens. 

Jannie Jeppesen.
Jannie Jeppesen. Foto: Swedish Edtech Industry

– Det är en mogen strategi. Danmark ligger fem år före oss. Tidigare satsade man väldigt konkret på insatser som att alla ska ha en lärplattform. Man subventionerade digitala läromedel för att stimulera utveckling och användning under en femårsperiod, säger Jannie Jeppesen, vd för Swedish edtech, till Altinget.

Danmarks nya strategi tar i stället fasta på varthän digitaliseringen ska leda i slutändan, menar Jannie Jeppesen.

– Nu handlar det snarare om den digitala kompetensen som man behöver i samhället och i arbetslivet. Kompetensförsörjning och skolans uppdrag att faktiskt se till att eleverna är rustade för att kunna gå in i olika yrken, liksom ett demokratiskt uppdrag.

Sist ut i Norden

Under 2022 löper dessutom Sveriges första digitaliseringsstrategi, som började gälla 2018, ut.

– Sverige är sist ut i Norden med den typen av strategi, säger Jannie Jeppesen. 

Hur ligger vi till med den strategi som vi har just nu i Sverige?

– Den säger att alla elever ska ha tillgång till digitala verktyg och digitala läromedel. Trots det ligger vi långt efter. Det finns alldeles för många som inte har det än. Bara 20–30 procent av landets elever har tillgång till digitala läromedel.

Varför har det blivit så?

– De medel som tilldelades strategin var i praktiken till digitala nationella proven. Där har det gått medel till att Skolverket ska köpa in en plattform och utveckla den. 

– Jag kan se att det finns huvudmän och skolor som har behov av extra stöd och så behöver man följa upp vilka prioriteringar som görs. Samtidigt har vi olika förutsättningar, med många olika kommunala huvudmän och friskolor, så det är svårt att säga exakt varför man prioriterat så olika hos dem.

Vad skulle du vilja att en ny strategi innehåller?

– Vi skulle behöva ha en hygienfaktor – det här ska skolorna bara ha. Punkt slut. Vi måste satsa på kvalitetsaspekterna i nästa strategi genom att utveckla undervisningen och satsa på lärarna. Sen är vi på många sätt i samma läge som Danmark där vi behöver gå in och titta på hur det här kan kopplas till kompetensförsörjning och det livslånga lärandet. 

– Lärarutbildningarna spelar en central roll i lärarnas kompetensutveckling. Man behöver involvera dem mer i skolans digitala strategi, så att de också kopplar mot den.

Vad kan vi lära från Danmark? 

– En sak som de har gjort är att ta fram en nationell digitaliseringsstrategi där skolan bara är en del, det tror jag är väldigt sunt. Men också att de har utgått ifrån näringslivet och arbetsmarknadens aktörer i framtagandet. De har säkerställt att de behov som finns tillvaratas, säger Jannie Jeppesen.

Danska digitaliseringsstrategin på utbildningsområdet
 • Teknik i grundskolans undervisning
  I ett digitalt samhälle ska eleverna kunna förhålla sig kritiskt och konstruktivt till digitala tekniker, samtidigt som de måste vara beredda att kunna prestera i ett digitalt samhälle. Medel avsätts för teknik i grundskolan som ska främja en mer praktisk skola.
 • Teknikkunskaper bland lärare
  Tekniken i grundskolan kräver en stark forsknings-, kunskaps- och undervisningsmiljö som kan höja potentialen för barn och unga. I framtiden behöver de vara mycket bättre rustade i en digital värld. Medel avsätts för vidareutveckling av kapacitetsuppbyggnad och kompetensutveckling inom lärarutbildningen.
 • Digitalt lyft inom högre utbildning
  För att stärka den digitala kunskapen, förståelsen och kompetensen hos studenter och arbetstagare avsätts medel för att ge högre utbildning ett digitalt lyft. Insatsen kan omfatta såväl den ordinarie högskoleutbildningen som fort- och vidareutbildningsområdet, där insatsen till exempel kan riktas till yrkesarbetare och specifika branscher/ämnesområden. Konkret handlar insatsen om kompetensutveckling av lärare, i syfte att stärka lärarnas digitala perspektiv och förståelse i samband med deras profession och inkludera den i undervisningen, samt utveckling av kurser och moduler med relevant digitalt innehåll.
 • Digital utrustningspool för yrkesutbildning
  Robotsystem och digitala teknologier som Virtual reality (VR) och Augmented reality (AR) ger möjlighet att skapa mer praktisk undervisning inom yrkesutbildning, vilket stärker kopplingen mellan skola och utbildning/arbetsplats.

  Medel avsätts till en digital utrustningspool för satsningar på den senaste tekniken inom exempelvis VR, AR, simulering, 3D och för kompetensutveckling för lärarna. Med poolen kan kunskapscentra ansöka om medel för inköp av ny digital teknik och ny digital utrustning.

Källa: Altinget.dk

Nämnda personer

Jannie Jeppesen

Vd Swedish Edtech Industry

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00