Dåliga skolor spär på könsskillnaderna

FORSKNING. Kunskapsluckorna mellan pojkar och flickor är som störst i de skolor som har sämst resultat, enligt en forskningsrapport.

0:000:00