Dåliga skolor spär på könsskillnaderna

FORSKNING. Kunskapsluckorna mellan pojkar och flickor är som störst i de skolor som har sämst resultat, enligt en forskningsrapport.

Skillnaderna mellan könen när det gäller kunskapsresultat, frånvaro och avstängning är mindre på skolor som håller hög kvalitet än på skolor med låg kvalitet. I de sämsta skolorna presterar pojkar betydligt sämre än flickor. I de högst rankade skolorna finns knappt några skillnader alls mellan könen. Det visar amerikanska studier.

Nu har Anna Sjögren, docent vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, undersökt samma sak i Sverige och kommer fram till att det finns ett liknande mönster även här.

Anna Sjögren menar att förbättra dåliga skolor kan därför vara ett sätt att höja pojkars resultat. Men i Sverige finns det också anledning att förbättra stödet till svagpresterande elever och se över betygssystem och antagningsregler som begränsar onödigt många pojkars möjligheter till gymnasieutbildning, menar Anna Sjögren.

Login