Debatt

C replikerar: Vi står upp för föräldrars och elevers valfrihet

REPLIK. Ska människor stå maktlösa i systemet eller ha möjlighet att påverka sin vardag? Vi står upp för valfrihet och att det finns förutsättningar för skolor i både tätort och glesbygd oavsett huvudmannaskap. Det skriver Centerpartiet.

"Vår utgångspunkt är att öppna upp valfriheten för fler. Det förutsätter ett aktivt skolval där elever och vårdnadshavare ges stöd och information."
"Vår utgångspunkt är att öppna upp valfriheten för fler. Det förutsätter ett aktivt skolval där elever och vårdnadshavare ges stöd och information."Foto: Hasse Holmberg/TT
Fredrik Christensson
Niels Paarup-Petersen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Johan Enfeldt riktar i Altinget kritik mot Centerpartiet utbildningspolitik. På en del punkter har han dock missat målet.

Läs också

Viktig värderingsfråga

Det fria skolvalet och friskolor har inte bara möjliggjort för föräldrar och elever att välja skola utifrån sina behov och välja bort skolor som inte fungerar. Det har även varit en förutsättning för landsbygdens folk att kunna starta skola när det offentliga lagt ner. I stället för att vara maktlösa och i händer på sociala ingenjörer har verksamheter kunnat drivas vidare, utvecklats och skapat framtidstro på småorter.

Ska människor stå maktlösa i systemet eller ha möjlighet att påverka sin vardag? För oss är det en viktig värderingsfråga.

Krävs bredare översyn

Som rättsprofessor Joakim Nergelius nyligen skrev på Altinget skulle ett införande av offentlighetsprincipen i friskolor sannolikt drabba de många mindre friskolorna oproportionerligt hårt.


Centerpartiet
Niels Paarup-Petersen (C).
Niels Paarup-Petersen (C). Foto: Riksdagen

Att landsbygdsskolor tenderar att kosta mer verkar vi vara överens om, men att då dra slutsatsen att kommuner bör få möjlighet minska ersättningen till elever i fristående landsbygdsskolor förstår vi inte. SVT Värmland har till exempel rapporterat om föräldrakooperativet Värmskog som är oroliga att behöva lägga ner skolan om förslagen blir verklighet.

Det finns så väl kommunala som fristående landsbygdsskolor. Med argumentationen som Enfeldt för fram borde han rimligtvis vara för en bredare översyn av skolpengen så att vi säkerställer att elever får det stöd de behöver, att landsbygdsskolor får förutsättningar att fortsätta verka och att det blir mer likvärdigt över landet oavsett huvudmannaskap.

Fredrik Christensson (C).
Fredrik Christensson (C). Foto: Centerpartiet

Det är vad Centerpartiet vill och driver. Det är inte vad utredningen föreslår.

Brister i jämförelsen

Det stämmer att Idéburna friskolor anser att offentlighetsprincipen kan införas för deras verksamhet, men vill ha ersättning för det. Vi tycker i stället att det bör regleras för alla huvudmän vilka uppgifter som måste lämnas för att föräldrar och elever ska kunna välja skola och att resurser läggs på att stärka undervisningen så fler klarar kunskapsresultaten i stället för ökad administration.

Som rättsprofessor Joakim Nergelius nyligen skrev på Altinget skulle ett införande av offentlighetsprincipen i friskolor sannolikt drabba de många mindre friskolorna oproportionerligt hårt. Att dessutom jämföra små kommuner med små friskolor har sina klara brister, bland annat för att all kommunal verksamhet lyder under offentlighetsprincipen. De har kompetens om svåra sekretessprövningar och system kan hanteras centralt och kostnaderna spridas på fler.

Inte skolkoncernernas politiska gren

Johan Enfeldt som lyfte fram Idéburna skolors åsikt i en fråga, glömde att nämna i sin artikel att de, likt Centerpartiet, vill behålla men reformera kö som urvalsgrund enligt sitt remissvar. I stället försöker han måla upp en bild av Centerpartiet som skolkoncernernas politiska gren. Vår utgångspunkt är att öppna upp valfriheten för fler. Det förutsätter ett aktivt skolval där elever och vårdnadshavare ges stöd och information, att antagning blir transparent och samordnad och att kösystemet reformeras.

Står upp för valfrihet

Vi vill att det ska finnas en ventil för den fjärdedel av alla barnfamiljer som byter kommun innan barnen startar skolan så att de ska få möjlighet att välja. Det handlar inte om människor som väljer att flytta fram att tillbaka över kommungränser för att lura systemet. Det handlar om människor som ska studera, får nya jobb, flyttar ihop och behöver hitta en ny bostad av en rad olika anledningar. Det handlar om människors vardag och frihet.

Centerpartiet står upp för föräldrars och elevers valfrihet, att alla elever får det stöd de har behov av och att det finns rimliga förutsättningar för skolor i både tätort och glesbygd oavsett huvudmannaskap. Det är så vi kan stärka kunskapsresultaten i Sverige, utjämna livschanser och få fler elever lämna skolan med fullständiga betyg.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

Debatt: C talar gärna om små skolor – men står på stora koncernernas sida

Centerpartiets skolpolitik nämner gärna små skolor och idéburna huvudmän, men när dessa skolors branschorganisation efterfrågar en offentlighetsprincip för alla skolor verkar partiet inte bry sig, skriver Johan Enfeldt, Nätverket för en likvärdig skola.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00