Branschen vill se nationell strategi för livslångt lärande

Det går bra för den utbildningsteknologiska branschen enligt en ny rapport från branschorganisationen Swedish edtech industry. Men för att säkerställa att den digitala utvecklingen fortsätter i skolan och stärka möjligheterna till livslångt lärande vill organisationen se en ny gemensam strategi.

Swedish edtech industry efterlyser en nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det handlar inte bara om politiken, även näringslivet
och civilsamhället har ett ansvar, säger Jannie Jeppesen, vd för branschorganisationen.
Swedish edtech industry efterlyser en nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det handlar inte bara om politiken, även näringslivet och civilsamhället har ett ansvar, säger Jannie Jeppesen, vd för branschorganisationen.Foto: Fredrik Sandberg/TT, Swedish edtech industry
Miranda Olsson

Swedish edtech industry företräder företag som arbetar med digitala verktyg och tjänster för utbildning och lärande. Den branschbarometer som organisationen presenterar i dag visar att endast fyra procent av branschorganisationens medlemsföretag har sett en minskad tillväxt under 2021, och hela 97 procent tror på ökad tillväxt kommande år.

Branschorganisationen ser att Sverige med små medel har förutsättningar att bli ledande i användning och utveckling av digital teknik i utbildnings- och lärandesyfte. I rapporten framkommer även att fler företag klivit ut på den internationella marknaden. 7 av 10 företag anger att deras tillväxt har ökat internationellt det senaste året.

Samtidigt ser branschorganisationen att marknaden inom det svenska skolväsendet står still, trots pandemin:

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00