Betänkande: Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Socialförsäkringsutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

0:000:00