Beslut: Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.
0:000:00