Beslut: Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.
0:000:00