Barn i förskola ger minskade kostnader för sjukvården

BARNOMSORG. Barn som går i förskola får bättre psykisk och fysisk hälsa, visar en ny rapport från IFAU. Något som i sin tur minskar belastningen för sjukvården.

0:000:00