Avstannat lärande inom sfi under pandemin

Kunskapstappet under pandemin innebar inte bara att elever tog sig vidare utan att ha fått med sig vissa delar inom undervisningen. För sfi-elever har det i stället skett en inbromsning av inlärningen. 

0:000:00