Oppositionen vill ha mer matematik på högstadiet

UTBILDNING. Alliansen vill öka matematikundervisningen på högstadiet. På torsdagen presenterade Alliansen förslag om skolan som kommer att vara med i den skuggbudget som ska vara klar senast på måndag nästa vecka.

Många av förändringarna är kända sedan valrörelsen eller som skarpa förslag i pågående utredningar. På samma sätt som regeringen vill Alliansen öka lärartätheten i lågstadiet.

– Det är viktigt att börja tidigt med bättre kunskaper, sade Folkpartiets ledare Jan Björklund på en presskonferens med deltagare från alla Allianspartierna.  Därför vill alliansen ha fler lärare på lågstadiet.

– Vi har tidigare infört fler matematiklektioner på låg- och mellanstadiet. Nu vill vi införa fler lektioner på högstadiet, sade Björklund och upprepade flera gånger att han var orolig för att Sverige tappar reformtempo på skolområdet.

Alliansen menar att från deras sida ligger förslagen från Friskolekommittén fast, men att regeringen har brutit denna överenskommelse.

På samma sätt som regeringen vill Alliansen utbilda fler lärare.

När det gäller yrkesprogrammen vill Alliansen införa branschlärlingar. Det ska vara ett system med lärlingar i nära samarbete med näringslivet.

Alliansens förslag i korthet:

  • Fler utbildade lärare.
  • Fler karriärtjänster i skolan. Särskilt i utanförskapsområden.
  • Fler speciallärare.
  • Minskad klasstorlek i lågstadiet.
  • Fortsatt matematiklyft.
  • Fortsatt läslyft.
  • Införande av en tioårig grundskola så att också de yngsta eleverna får rätt till stöd och stimulans för att lära sig skriva, läsa och räkna.
  • Införande av fler matematiklektioner i högstadiet.
  • En utökning av undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i grundskolan med 100 timmar, vilket motsvarar en ökning med 20 procent.
  • Betyg från årskurs 4

Forrige artikel SD kritiskt till skolornas reklam SD kritiskt till skolornas reklam Næste artikel Alliansen sockrar budet om skolan med 5 miljarder Alliansen sockrar budet om skolan med 5 miljarder
KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

ROCKAD. När Desirée Pethrus lämnade riksdagen satte det igång en kedjeeffekt i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Fyra personer får nya utskott. Bland annat får utbildningsutskottet en ny ledamot.