Alliansen räddar Terminologicentrum

BUDGET. Regeringen hade i sin budgetproposition föreslagit att slopa anslaget som finansierar utgifter för statsbidrag för AB Terminologicentrum. Men riksdagen väntas på onsdag besluta att Terminologicentrum ska få fortsatt statsbidrag.

Mattias Croneborg

Terminologicentrum jobbar med fackspråk. Företaget tar fram svenska facktermer, och samlar nya termer och definitioner från en rad olika håll, bearbetar dem och gör dem tillgängliga för allmänheten.

Statsbidraget på 4 miljoner kronor om året säkrar denna verksamhet.

Med Alliansens budget på näringslivsområdet behåller centret statsbidraget.

Regeringens tidigare förslag väckte stora protester. Bland annat skrev ledamöterna i Svenska Akademin en artikel på DN debatt.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00