Debatt

Akademikerförbundet SSR: Snart flyr akademikerna från Arbetsförmedlingen

Vi ser en risk för att sänkta utbildningskrav kommer att leda till lägre löner som i sin tur leder till flykt av socionomkompetens på Arbetsförmedlingen. Det skriver Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR, tillsammans med Helén Justegård och Lars-Johan Eklund, fackligt förtroendevalda på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen vill genomföra förändringen för att skapa mer flexibilitet, men det kommer gå ut över möjligheten att nå de som står längst från arbetsmarknaden, skriver debattörerna.
Arbetsförmedlingen vill genomföra förändringen för att skapa mer flexibilitet, men det kommer gå ut över möjligheten att nå de som står längst från arbetsmarknaden, skriver debattörerna.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Arbetsförmedlingens ledning är på väg att fatta beslut om att ta bort yrkesgruppen socialkonsulenter. Rollen kommer i stället att omformas till att bli arbetsförmedlare. Vi anser att det går emot det uppdrag Arbetsförmedlingen har fått i sitt regleringsbrev.

Flexibilitet till högt pris

Regeringen är tydlig i sina instruktioner till Arbetsförmedlingen för 2024: myndigheten ska med egen personal lokalt och regionalt effektivt sammanföra arbetssökande med de arbetsgivare som söker arbetskraft. Personer som har varit utan arbete i mer än två år ska prioriteras, däribland utrikes födda kvinnor och personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Dessutom har regeringen pekat ut samarbetet med kriminalvård och kommunerna som särskilt viktigt, något som också ligger inom socialkonsulenternas kompetensområde.

Socialkonsulenterna är särskilt inriktade gentemot arbetssökande med social problematik. Om förändringen blir verklighet så kommer socialkonsulenternas arbetsuppgifter att finnas kvar, men förutsättningarna och utrymmet att utföra uppgifterna försämras. Därmed riskerar kunskapskraven för anställda att sänkas på lång sikt.

Arbetsförmedlingen vill genomföra förändringen för att skapa mer flexibilitet, men det kommer gå ut över möjligheten att nå de som står längst från arbetsmarknaden. Vi får signaler om att det finns risk för att erfarna medarbetare kommer att lämna myndigheten till förmån för arbetsgivare som bättre använder deras kompetens.

Arbetsförmedlingen måste vässa kompetensen

För arbetsförmedlare görs det tyvärr allt för ofta undantag på krav på universitets- eller högskoleutbildning, medan det för socialkonsulenterna krävs en socionomutbildning. Detta riskerar att långsiktigt sänka utbildningskraven och den generella utbildningsnivån på de som ska säkerställa att den som står långt ifrån arbetsmarknaden får ett jobb. Vi ser en risk för att sänkta utbildningskrav kommer att leda till lägre löner som i sin tur leder till flykt av socionomkompetens på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen kommer få svårare att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen borde i stället vässa sin kompetensnivå och genom det öka sin förmåga att stötta långtidsarbetslösa till arbete och egen försörjning. Det förutsätter att insatser sker individanpassat utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Arbetsförmedlingen kommer få svårare att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden. Vi ser nu en växande arbetslöshet och en allt tuffare arbetsmarknad de kommande åren, detta kommer att ytterligare försvåra möjligheterna att få den som står långt från arbetsmarknaden i arbete. Att i detta läge fatta beslut i syfte att minska specialistkunskapen på detta område äventyrar arbetsmarknadspolitiken för de med sämst förutsättningar.

Stärk socialkonsulenterna

Vi kräver att befattningen socialkonsulent blir kvar och får möjlighet att verka inom sitt specifika kompetensområde samtidigt som de får ett utvecklat ansvar för att leverera på det uppdrag som regeringen har gett Arbetsförmedlingen med utökat arbete med den grupp som står långt ifrån arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen behöver tvärtom stärka gruppen socialkonsulenter och tillföra resurser för att de ska blir fler om myndigheten vill lösa det uppdrag som regeringen tydligt pekat ut som prioriterat.

Arbetsförmedlingen har precis fått en ny generaldirektör, vi förväntar oss att den nya ledningen lyssnar på våra krav och värnar de specialistkompetenser som finns inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

Nämnda personer

Heike Erkers

Ordförande Akademikerförbundet SSR
Beteendevetenskap, utredningssociolog (Göteborgs uni. 1982)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00