Åsa Fahlén: Tänkta skolpengar kan gå till annat

KOMMUNER. Åsa Fahlén på Lärarnas Riksförbund, är orolig över att förslaget om nytt utjämningsförslag för kommunerna leder till att de sex jämlikhetsmiljarderna till skolan kan komma att gå till annat.

På måndagen presenterade regeringens utredare Håkan Sörman ett förslag för ett ändrat sätt att räkna ut hur utjämningssystemet för kommunernas kostnader ska fungera. Förslaget kan som en bieffekt komma att påverka de sex miljarder som regeringen vill införa som ett riktat statsbidrag till kommunerna och som är tänkta att gå till undervisning och elevhälsa.

Håkan Sörman skriver följande i utredningen: "Beträffande grundskolan har riksdagen – efter förslag utgående från Skolkommissionens (U 2015:35) betänkande – fattat beslut om ett riktat statsbidrag baserat på ett socioekonomiskt index. För att undvika dubbelkompensation föreslår jag ingen ytterligare socioekonomisk utjämning för grundskolan. Däremot redovisas (i utredningen, red:s anmärkning) hur det riktade statsbidraget kan ersättas av en kombination av generellt statsbidrag och en socioekonomisk kompensation i kostnadsutjämningen."

- Att ha mer av generella statsbidrag där kommunerna själva kan välja var pengarna går motverkar den utveckling där staten gått in med riktade pengar därför att man ser att kommunerna inte lyckats med skolan i tillräcklig utsträckning, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund till Altinget.

Login