Analys av 
Mattias Croneborg

202 träd som skymmer skogen

KOMMENTAR. De flesta anser att det är ett korkat sätt att styra välfärden och regeringen har inlett ett arbete för att komma till rätta med problemet. Men 202 riktade statsbidrag avvecklas inte över en natt.

Statsbidrag nummer 102. Personalförstärkning i skolbibliotek
Statsbidrag nummer 102. Personalförstärkning i skolbibliotek
Mattias Croneborg

Det kan vara svårt att se skogen för alla träd. I fallet med riktade statsbidrag handlar det om 202 träd som gör det omöjligt att se skogen, alltså vilken sammantagen effekt bidragen ger och vad det innebär för regeringens styrning av kommuner och regioner.

Ett motiv med de riktade statsbidragen är att hjälpa kommuner och regioner för att kunna göra insatser som regeringen tycker är viktiga, speciellt med tanke på att förutsättningarna är så olika.

Därtill har regering och riksdag bedömt att kommunsektorn inte självt kan finansiera sina åtaganden.

200 miljarder till kommunsektorn

Därför har vi hamnat i en situation där över 200 miljarder av statens pengar slussas vidare till kommuner. Det sker dels med generella statsbidrag i det stora utjämningssystemet, dels med riktade statsbidrag.

För att förstå vidden av olikheterna i kommunsverige är följande tankeexperiment illustrerande. Sundbyberg utanför Stockholm är Sveriges mest tätbefolkade kommun. Arjeplog är den mest glesbefolkade. Om Sundbyberg skulle ha samma befolkningstäthet som Arjeplog skulle det bo 1,7 personer där. Men det bor cirka 51 000 personer i Sundbyberg. Om å andra sidan Arjeplog skulle ha samma befolkningstäthet som Sundbyberg skulle Arjeplog ha 84 miljoner invånare. Riktigt så många bor det inte där utan det är knappt 3 000 invånare.

Addera sedan brutalt stora skillnader i ålderssammansättning mellan flertalet glesbygdskommuner å ena sidan och storstadsområden å den andra. Utöver det kommer skillnader i utbildning och skillnader i hur många nyanlända som kommunerna tagit emot de senaste åren.

Departementet har inte full koll på Arjeplog

Trots den goda intentionen kanske Arjeplog inte behöver ett riktat statsbidrag till ”Mindre barngrupper i förskolan”. Kommunen kanske inte behöver något av de andra 201 statsbidragen heller. Utbildningsdepartementet, som utformar bidraget efter beslut av regeringen, vet faktiskt inte bäst vad Arjeplogs skolor behöver. 

De riktade statsbidragen blir suboptimala. Kommuner och regioner söker pengar, lägger ned arbete i administration och genomför sedan åtgärder förknippade med statsbidraget, just utifrån att det är bättre att få ett litet tillskott till kommunbudgeten än inget alls, även om kommunen genomför något som den kanske inte är i stort behov av. Det är slöseri med pengar. Men ännu värre är att åtgärden i fråga tar resurser från det som är mest angeläget. Detta är direkt kontraproduktivt, vilket också Riksrevisionen visat i sina granskningar av de riktade statsbidragen.

Dubbla budskap

Goda nyheter i veckans budgetproposition är att regeringen dels gör en utvärdering av de riktade statsbidragen, dels att det framgår att ”regeringen anser att generella statsbidrag ska vara utgångspunkten i den ekonomiska styrningen av kommunsektorn.” Mindre goda nyheter är regeringen direkt efter skriver att det den ser att det ”samtidigt finns ett fortsatt behov av att staten ersätter kommunerna och landstingen för kostnader inom vissa områden och i viss utsträckning riktar statsbidrag till specifika områden med stora utvecklingsbehov.".

Till de goda nyheterna hör också att regeringen målsättning är att fasa ut vissa bidrag under mandatperioden medan vissa andra kommer att slås ihop.

Handlingskraft

I början av 2016 meddelade den dåvarande regeringen att den ville minska detaljstyrningen av offentlig sektor och att de riktade statsbidragen skulle bli färre. Förhoppningsvis ser vi början på det nu. Men kruxet är att det lättaste sättet för en politiker att visa handlingskraft är att införa ett nytt riktat statsbidrag. Och de befintliga 202 statsbidragen avvecklas inte över en natt.

Den intresserade kan gå till sidan 2900 i budgetpropositionen. Där finns en lista över alla riktade statsbidrag.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00