17 forskare vill skrota fria skolvalet

KORTNYTT. Forskare inom flera discipliner uppmanar nu politiker att skrota det fria skolvalet för att ge plats för en annan skola.

17 forskare skriver i en debattartikel på Svenska dagbladet om det fria skolvalet och vilka konsekvenser det har på det svenska skolsystemet. De menar att debatten kring vinster i välfärden överskuggar ett större problem, som är det fria skolvalet. Detta är en av de stora orsakerna till minskad likvärdighet inom skolan.

I boken "Skolan, marknaden och framtiden" skriver flera forskare som studerat de marknadsreformer som skolan genomgått och vilka konsekvenser det har. Forskarna menar att det marknadssystem som nu finns inom skolan, gör att skolorna blir producenter och eleverna blir kunder. Detta ställer även stora krav på lärarna genom att de ska marknadsföra skolan samt  sätta betyg som gör att skolan framstår som bra, istället för att sätta det rätta betyget. Slutsatsen i boken är att det fria skolvalet bidrar till ökad segregation och en deprofessionalisering av läraryrket.

Debattartikeln uppmanar politikerna till att utreda vilka alternativ det finns till rådande marknadssystem inom skolvärlden. Men även att skapa en skola som är jämställd och socialt hållbar.

Login