Omlokalisering

Omlokalisering – Fördelning av statens myndigheter över landet 

Dyr flytt av Sida dröjer flera år

Dyr flytt av Sida dröjer flera år

OMLOKALISERING. Regeringen har beslutat att ett 20-tal myndigheter, helt eller delvis, ska flytta ut från Stockholm. Många flyttlass är på väg eller är avklarade. Men det gäller inte Sida. Först 2022 bär det av till Botkyrka.