Jämställdhet

S-kvinnor: Jämställdhet är inte en kvinnofråga

S-kvinnor: Jämställdhet är inte en kvinnofråga

DEBATT. Fortfarande kvarstår problemet med den sneda fördelningen av män och kvinnor på toppen. Vi kan inte luta oss tillbaka och ta tidigare framsteg för givna, skriver Carina Ohlsson, ordförande S-kvinnor.