22 februari 202413:00 - 14:00
Seminarium: Hur stärker vi Sveriges försörjningsberedskap?

SEMINARIUM. Särskilda utredaren Pär Malmberg berättar om utredningen för att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning och säkerställa tillgång till samhällsviktiga varor och tjänster vid kris, höjd beredskap och ytterst krig. 

Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS)
0:000:00