Analys av 
Johanna Alskog

Vad ska försvaret säga nu om karens för myndighetschefer?

Inom kort ska Försvarsmakten ge sin syn på förslaget att införa karensregler för statliga myndighetschefer som går till näringslivet. Det blir intressant läsning med tanke på att ÖB själv uppenbarligen tänkt kasta sig ut som konsult så snart han lämnar sitt uppdrag.

På väg att lämna livet i uniform. I höst slutar Micael Bydén som Sveriges överbefälhavare.
På väg att lämna livet i uniform. I höst slutar Micael Bydén som Sveriges överbefälhavare.Foto: Adam Ihse/TT
Johanna Alskog

Enligt en utredning som lämnades till regeringen i somras bör det för det första införas övergångsrestriktioner för generaldirektörer och andra myndighetschefer i staten, för det andra bör även andra statliga tjänster kunna förenas med restriktioner vid jobbyten och för det tredje bör dessa vara extra långa för anställda inom försvaret.

Man får säga att de här slutsatserna från utredaren Karin Almgren går stick i stäv med hur Försvarsmaktens högsta chef ÖB Micael Bydén ser på saker och ting, utifrån vad som framkommit i rapporteringen om hans bolag Byden Ops.

Micael Bydén anser att det är en ”orimlig tanke” att hans beslut att starta bolaget Byden Ops skulle påverka uppdraget som ÖB. Detta eftersom han efter sina 42 år som militär är ”marinerad i lojalitet” med Försvarsmakten, enligt Ekot.

Höga militärer eftertraktat byte 

Att Micael Bydén ett helt år innan han ska sluta som ÖB registrerar ett aktiebolag inom ”strategisk omvärldsanalys, företagsutveckling och ledarskap” har väckt förvåning, frågor och kritik. Han kunde gott ha väntat lite, det är ingen orimlig tanke.

Men det är samtidigt ett beslut som tydligt illustrerar att höga officerare inte behöver oroa sig för att bli panelhönor när de går i pension vid 61. Tvärtom finns stor efterfrågan på personer med kunskap och kontakter inom försvaret – gärna så högt upp och djupt inne i myndigheter och politik som det är möjligt.

Ett annat färskt exempel är tidigare arméchefen Karl Engelbrektsson som vid pensioneringen förra året raskt och resolut klev rakt över från Försvarsmakten till – bland mycket annat – uppdraget som rådgivare för ett fondbolag som investerar globalt i bolag ”inom försvar, cybersäkerhet och rymd”.

Spännande remissrunda

De ska onekligen bli extra intressant att se hur just försvarsmyndigheterna svarar på och resonerar kring förslagen från utredaren Karin Almgren, utredningen är nämligen just nu ute på remiss. ÖB har med Byden Ops satt sin myndighet i ett läge där den har rumpan bak hur den än ställer sig.

ÖB har med Byden Ops satt sin myndighet i ett läge där den har rumpan bak hur den än ställer sig.

Det fåtal remissinstanser som hunnit svara gör tummen upp framför allt till att införa övergångsrestriktioner för myndighetschefer. Men även om nu regeringen bestämmer sig för att gå vidare med förslagen, så är det inga lagändringar som kommer påverka verksamheten i Byden Ops. Micael Bydén hinner sannolikt sluta som ÖB och börja konsulta inom omvärldsanalys och ledarskap innan en proposition når riksdagen.

Regeringens val av Bildt och Westerberg

Och på tal om att vissa personer är marinerade i lojalitet, så kan man notera att det är en tankegång som tycks finnas även inom regeringen när det gäller att utse sina utredare inom försvars- och vapenfrågor.

I höstas fick M-nestorn Carl Bildt uppdraget från regeringen att göra en översyn av den svenska underrättelseverksamheten. Det är svårt att hitta en känsligare statlig utredning, men enligt regeringen är det ändå inget problem att Carl Bildt kombinerar utredningsuppdraget med att vara vice ordförande för public affairs-koncernen Kreab Worldwide.

Och bara någon månad senare fick ytterligare en M-profil ett utredningsuppdrag med koppling till svensk säkerhet: Tidigare talmannen och ministern Per Westerberg ska se över regelverket för exportkontroll av krigsmaterial.

Precis som Carl Bildt har Per Westerberg koppling till public affairs-sektorn, med de hemliga uppdragsgivare som det innebär, men inte heller i det här fallet anses det vara något problem. Detta trots att Westerberg är senior rådgivare hos The Labyrinth, den lobbyfirma som blivit omskriven för sitt påverkansarbete för kinesiska Huawei.

Det hade kanske gått att hitta två andra utredare till just de här utredningarna, utan koppling till lobbyism? Det är ingen orimlig tanke.

Läs också

Nämnda personer

Micael Bydén

Överbefälhavare vid Försvarsmakten
Officerutbildning och chefsutbildning via Försvarsmakten

Carl Bildt

Särskilt sändebud WHO
Studier vid Stockholms uni.

Per Westerberg

Senior rådgivare The labyrinth, tidigare talman, tidigare näringsminister (M)
Civilekonom (Handelshögskolan i Stockholm, 1974)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00