Utredare: Vården måste öva mer på katastrofer

KRISBEREDSKAP. I grundutbildningen för läkare och sjuksköterskor finns inga krav på lärosäten att ge katastrofmedicinsk utbildning. Det är en kunskapslucka i regionerna om allvarliga olyckor med många skadade, enligt utredaren Åsa Kullgren.

Alla regioner är skyldiga att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap. De ska alltid ha en tjänsteman i beredskap samt en särskild sjukhusledning som leder arbetet och kan ta beslut på en högre nivå. Enligt Åsa Kullgren, särskild utredare av hälso- och sjukvårdens beredskap, fungerar beredskapen vid mindre allvarliga händelser ganska bra. 

– När det kommer till händelser med flera hundra skadade så har inte det prövats ännu, tack och lov. Det är en del som vi ska titta på, säger hon till Altinget. 

Regeringen tillsatte utredningen för ett år sedan. Anledningen är att man inte riktigt vet hur vården kommer att fungera vid allvarligare händelser som katastrofer och höjd beredskap. 

Login