Debatt

Tsikhanouskaya och Billström: Sverige glömmer inte Belarus

Omvärlden får inte glömma dem som kämpar för ett fritt, demokratiskt och självständigt Belarus. Därför inleds, i dag på den internationella solidaritetsdagen för de politiska fångarna i Belarus, en tvådagarskonferens i Stockholm, skriver utrikesminister Tobias Billström och den belarusiska oppositionsledaren Sviatlana Tsikhanouskaya.

”Belarus är en del av Europa, och det belarusiska folket har rätt att välja sitt lands utrikespolitiska inriktning”, skriver utrikesminister Tobias Billström och Sviatlana Tsikhanouskaya.
”Belarus är en del av Europa, och det belarusiska folket har rätt att välja sitt lands utrikespolitiska inriktning”, skriver utrikesminister Tobias Billström och Sviatlana Tsikhanouskaya.Foto: Henrik Montgomery/TT, Anthony Anex
Tobias Billström
Sviatlana Tsikhanouskaya
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Hösten 2020 stod Belarus i omvärldens fokus. Hundratusentals belarusier gick ut på gatorna efter presidentvalet, som varken var fritt eller rättvist, för att fredligt stå upp för rätten att välja sin framtid. Ett helt folk som hade fått nog av stulna val, korruption och maktfullkomlighet.

Sämre läge än någonsin 

Men demonstrationerna slogs brutalt ned, och dess ledare fängslades eller tvingades i landsflykt. Nu, nästan fyra år senare, har förtrycket hårdnat ytterligare i skuggan av Rysslands aggression mot Ukraina. I och med att Belarus har upplåtit sitt territorium för Rysslands fullskaliga invasion är Lukasjenkoregimen ansvarig för en självständig aggressionshandling.

Medan de belarusiska demokratiska krafterna i exil bedriver ett oförtrutet arbete för ett framtida demokratiskt Belarus, agerar Sverige för att hålla Belarus högt på den internationella dagordningen.

Läget i Belarus är i dag sämre än någonsin för individer som höjer en kritisk röst mot systemet. Alla former av politisk opposition, civilsamhälle och oberoende medier är föremål för förtryck. Vanliga människor som publicerat en bild från demonstrationerna 2020, följer en oberoende kanal i sociala medier eller bara uttryckt en förhoppning om fred i Ukraina riskerar fängelse. Fler än 1 400 personer befinner sig i fängelse på politiska grunder, bland dem mottagaren av 2022 års Nobels fredspris, Ales Bjaljatski.

Omvärlden – vi – får inte glömma dem som kämpar för ett fritt, demokratiskt och självständigt Belarus. Det får inte bli tyst.

Sverige agerar i frågan 

Medan de belarusiska demokratiska krafterna i exil bedriver ett oförtrutet arbete för ett framtida demokratiskt Belarus, agerar Sverige för att hålla Belarus högt på den internationella dagordningen.

För det första arbetar Sverige tillsammans med EU-partner för att anta ytterligare sanktioner som ett svar på såväl den omfattande inhemska repressionen som Lukasjenkoregimens stöd till Rysslands aggression mot Ukraina. Belarus ska inte används för att kringgå sanktionerna mot Ryssland.

Sverige stödjer även initiativ för ansvarsutkrävande den dag förutsättningarna för detta föreligger. Exempelvis ger Sverige stöd till International Accountability Platform for Belarus, ett civilsamhällesinitiativ som samlar in och dokumenterar bevis på människorättskränkningar i Belarus som begicks under perioden runt presidentvalet 2020.

För det andra samordnar Sverige sin politik med likasinnade partner. Under 2024 samordnar Sverige det informella nordisk-baltiska samt det nordiska samarbetsformatet, NB8 respektive N5. Vi står tillsammans upp för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatsprincipen. Bland de svenska prioriteringarna återfinns givetvis Belarus.

För det tredje fortsätter Sverige att stödja de belarusiska demokratiska krafterna i exil. I november uppdrogs ambassadören för det Östliga partnerskapet att agera som den svenska regeringens representant gentemot de belarusiska demokratiska krafterna i exil som ett led i att fördjupa dialogen oss emellan.

Lukasjenko närmar sig Ryssland alltmer i skuggan av aggressionen mot Ukraina. Detta gör frågan om en självständig belarusisk identitet, kultur och språk allt viktigare.

Altingets gratis nyhetsbrev

Belarus framtid är demokratisk 

I dag, på den internationella solidaritetsdagen för de politiska fångarna i Belarus, inleds en tvådagarskonferens om Belarus i Stockholm anordnad av Utrikesdepartementet och Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Konferensen kommer bland annat att handla om Belarus nationella identitet i Europa idag, dess språk och kultur, mänskliga fri- och rättigheter, demokrati och utmaningarna för de belarusier som tvingas leva i exil. Som en del av konferensen hålls ett belarusiskt kulturevenemang på Kulturhuset som är öppet för allmänheten.

Belarus är en del av Europa, och det belarusiska folket har rätt att välja sitt lands utrikespolitiska inriktning. Det måste finnas en bättre vision för landets framtid än underkastelse under Ryssland. EU har varit tydligt med att ett framtida demokratiskt Belarus har en plats i den europeiska familjen.

Våra grundläggande krav är tydliga. Förtrycket måste upphöra. De politiska fångarna måste villkorslöst och omedelbart släppas fria. Stödet till Rysslands aggression mot Ukraina måste upphöra. Belarus befolkning måste få välja sin framtid i fria, demokratiska val.

Konferensen i Stockholm denna vecka är ett steg i att visa att de demokratiska krafterna har vårt fortsatta och långsiktiga stöd i sin strävan för ett demokratiskt och fritt Belarus.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00