Debatt

Tidigare överbefälhavare: Sverige behöver ett totalt försvar 2.0 

För att stärka Sveriges totalförsvar krävs inte bara insatser från Försvarsmakten – utan även från offentlig sektor och näringslivet. Det skriver Sverker Göranson, förbundsordförande Sveriges veteranförbund, tidigare överbefälhavare och styrelseledamot Y-Event AB (Ystad Summit) och Pia Jönsson Rajgård, styrelseordförande Y-Event AB (Ystad Summit).

En av de viktigaste frågorna för Sveriges del är strategisk svensk representation i Nato, skriver debattörerna.
En av de viktigaste frågorna för Sveriges del är strategisk svensk representation i Nato, skriver debattörerna.Foto: Johanna Geron/AP/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ett av de mest aktuella ämnena i samhällsdebatten just nu är säkerhetsläget i Europa. Det säkerhetspolitiska läget i Europa och Sveriges närområde är just nu det sämsta sedan åtminstone 1980-talets början. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina innebar att den svenska säkerhetspolitiska debatten ändrade karaktär och ledde till Sveriges ansökan om Nato-medlemskap.

Ett nytt säkerhetspolitiskt läge

När Sverige så småningom blir medlem i Nato blir Östersjön ett Nato-innanhav, endast brutet av ryska Kaliningrad och Leningrad oblast med Sankt Petersburg. Ystad, i egenskap av hamnstad vid Östersjön, får då en ännu större geopolitisk betydelse än i dag.

Sveriges riksdag och regering beslutade i december 2020 om en ny inriktning för totalförsvaret för perioden 2021–2025 – både för det militära och civila försvaret. Totalförsvarets förmåga behöver fortsatt stärkas. Därför kommer ett av programområdena för Ystad Summit den 7–8 september ha fokus på både det civila och militära försvaret i södra Sverige och södra Östersjöområdet i skenet av ett nytt säkerhetspolitiskt läge i Europa.

Några av de viktigaste frågorna för Sveriges del den kommande tiden är:

  1. Systematiskt och långsiktigt byggande av ett samhällsförsvar.
  2. Strategisk svensk representation i EU och Nato i syfte att kunna agera för Sveriges och organisationernas väl.
  3. Hur vi tillvaratar, skyddar och utvecklar våra kritiska teknologier.

Sverige är extra sårbart

Dessa frågor berör inte bara staten och Försvarsmakten. De kräver insatser från i stort sett hela den offentliga sektorn från kommuner och regioner till statliga myndigheter och bolag, och även det privata näringslivet och ideella organisationer.

Vi måste skapa militärt och civilt försvar så att alla flöden som krävs i vardagen kan klara även ansträngda förhållanden.

Det handlar inte bara om att utbilda och krigsplacera soldater och köpa utrustning. Sverige är extra sårbart genom vårt geografiska läge, högteknologiska kompetens och beroende av fungerande världshandel för vår välfärd. Risken att vi eller våra intressen utsätts för hot eller andra påtryckningar är större än tidigare, och vi ser redan en komplex hotbild med allt från informationsoperationer och cyberattacker till väpnade angrepp. En del av detta, som påverkansoperationer och cyberattacker, pågår redan.

Stärk det civila försvaret

Sverige måste därför skapa ett robust samhällsförsvar. Vi måste skapa militärt och civilt försvar så att alla flöden som krävs i vardagen kan klara även ansträngda förhållanden. Det gäller exempelvis sjukvård och läkemedelsförsörjning, handelsflöden på land, till sjöss eller i luften, och räddningstjänst kopplat till bränder, samhällsakuta reparationer, stora vattenflöden, såväl som elektricitet, livsmedel och vattenförsörjning.

Hur alla dessa frågor kan besvaras och hur olika samhällsaktörers ansvar och bidrag ser ut vill vi diskutera på Ystad Summit. Förutom totalförsvarets utveckling arrangeras samtal och seminarier inom flera andra områden, som energi, turism, hållbar tillväxt, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, livsmedelsförsörjning, infrastruktur, samhällsbyggnad, idrottens roll i samhället, och life science.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00