Svenska freds: München-konferensen uteblev i media – krav på public service 

DEBATT. Rapporteringen från säkerhetskonferensen i München kom från regeringen. Svenskarna måste få en bättre chans att orientera sig i vår utrikes- och försvarspolitik. Det skriver Svenska freds- och skiljedomsföreningen i Lund-Malmö.

Emilia Mühlhäuser
Ordförande, Svenska freds- och skiljedomsföreningen Lund-Malmö och Svenska freds grupp för en kärnvapenfri värld
Elisabeth Mühlhäuser 
Sekreterare, Svenska freds- och skiljedomsföreningen Lund-Malmö och Svenska freds grupp för en kärnvapenfri värld

 

Kan den nationella självständigheten i Sveriges utrikes- och försvarspolitik ifrågasättas? Sverige har gång efter annan tappat sin fredliga kompass när vi gått med som stridande part i Afghanistan, eller på annat sätt gett politiskt och materiellt stöd till en lång rad anfallskrig och sanktioner utan stöd i FN och internationell rätt. I dessa fall har Sverige valt att sälla sig till Nato-länderna, som god representant för ”västvärlden”.

Sparsamma med nyheter

Vår regering vill så gärna förtjäna en plats i klubben att Sverige, mot svenskarnas uttryckliga vilja, avstått från att skriva på FN:s konvention mot kärnvapen, och deltar i stora försvarsövningar tillsammans med Nato på svenskt territorium.

Nu är utvecklingen i ”väst” kanske på väg att springa om oss, men våra medier är sparsamma med utrikespolitiska nyheter och analys, och svenskarnas behov av uppdatering om den geopolitiska utvecklingen utanför Sverige tillgodoses inte.

Tydlig indikation

Den 14-16 februari i år hölls den årligen återkommande säkerhetskonferensen i München (MSC), världens viktigaste internationella forum för säkerhetsfrågor, med 350 deltagande ledande politiker från mer än 70 länder. Däribland fanns Tysklands förbundskansler Angela Merkel, Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, USA:s utrikesminister Mike Pompeo och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Tema för årets konferens var ”Westlessness” – en tydlig indikation på att ”västvärlden” som geopolitiskt och militärstrategiskt område under USA:s ledning, inte längre existerar i den form som vi lärt oss att definiera den.

Rapportering från konferensen i form av bilder på Peter Hultqvist i möte med ministerkollegor har synts på regeringens hemsida, dock utan att temat ”Westlessness” nämnts.

En ärlig chans

Utöver detta har nyheter från München-konferensen uteblivit i svenska medier. Det måste gå att ställa högre krav på ”public service” i ett land med full yttrande-, tryck- och informationsfrihet. Svenskarna måste få en ärlig chans att orientera sig i Sverige utrikes- och försvarspolitik och den geopolitiska kontext vi rör oss i.

USA:s och Nato:s provokationer mot Ryssland och beredskap att försvara Europa i händelse av krig har under flera år ifrågasatts i samband med säkerhetskonferenserna i München. I år uttryckte europeiska Nato-länder tveksamhet över att delta i ”Defender Europe 2020”, efterkrigstidens största militärövning som med över 30 000 soldater var planerad att under mars-juni simulera försvar mot ett ryskt anfall på Tyskland.

Ge prov på självständighet

Det europeiska motståndet mot årets stora Nato-övningar har fått draghjälp av covid-19. När människor över hela världen kämpar med restriktioner till följd av coronaviruset, har det lett till beslut att ställa in ”Defender Europe 2020”, ”Cold response 2020” i Nordnorge och ”African lion 2020”.

Här ser Sverige äntligen sin chans att ge prov på en självständig hållning gentemot de europeiska unionsvännerna.

Planeringen för Aurora 2020 fortgår – den största svenska militärövningen tillsammans med Nato på 25 år, med övningsmoment över hela Sverige den 11 maj till 4 juni. Allt förutsatt att vi bortser från diskussionerna i München som svenskarna ändå inte vet något om, och tillfälligt tonar ner smittrisken.

"Försvarsmakten grunnar"

Förutom 25 000 deltagande militärer som ska öva både inom militära och civila områden, ska svenska officerare tillsammans med amerikanska kollegor för första gången bemanna det amerikanska patriot-batteriet. Vad är ett litet coronavirus mot detta? Försvarsmakten grunnar på frågan och återkommer med besked den 6 april. 

Forrige artikel Debatt: Främmande makter vill lära sig mer om svensk krishantering Debatt: Främmande makter vill lära sig mer om svensk krishantering Næste artikel Debatt: Rådande hotlandskap kräver en omställning Debatt: Rådande hotlandskap kräver en omställning
MSB ska granska kommunernas tillsyn av explosiva varor

MSB ska granska kommunernas tillsyn av explosiva varor

SPRÄNGSTOFF. Det finns behov av kompetens och åtgärder inom tillsynen och tillstånd av explosiva varor. Därför får MSB nu flera stora uppdrag som ska förhindra att sprängmedel kommer i fel händer.