Svensk Försäkring: Kommunerna tänker för kortsiktigt

Den nya klimatanpassningsstrategin är ett steg framåt, menar försäkringsbranschen. Men det saknas fortsatt krav på längre tidshoristonter vid byggande, vilket bäddar för problem framöver. ”Då kommer fastighetsägarna att vända sig till staten, för vi kommer ju inte att försäkra dem längre”

Utredare Johan Hjalmarsson har fått i uppdrag av regeringen att se över både ansvarsfrågan för den övergripande klimatanpassningen, men också vem som ska stå för notan. I april nästa år ska resultatet presenteras. 
Utredare Johan Hjalmarsson har fått i uppdrag av regeringen att se över både ansvarsfrågan för den övergripande klimatanpassningen, men också vem som ska stå för notan. I april nästa år ska resultatet presenteras. Foto: Johan Nilsson / TT
Johanna AlskogLouise Carlsson-Örning

– Det verkar som om regeringen har begripit problematiken. Strategin beskriver hotbilderna ganska bra.

Det säger Staffan Moberg, jurist vid branschorganisationen Svensk försäkring, om den något försenade klimatanpassningsstrategi som regeringen

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00