SD: Peter Eriksson måste ta korruptionen på allvar

DEBATT. Det saknas satsningar från regeringen och biståndsminister Peter Eriksson (MP) för att motverka korruption i biståndet. Det är allvarligt att Sida investerat stort i den skarpt kritiserade biståndsorganisationen ICTSD, skriver Ludvig Aspling (SD).

Ludvig Aspling (SD)
Ledamot i utrikesutskottet

 

Den brittiska motsvarigheten till Sida sammanställde förra året en rapport som skarpt kritiserar biståndsorganisationen Institute center for trade and sustainable development, ICTSD, vilket fick till följd att Sida avslutade sitt samarbete och att organisationen nu är avvecklad. Sedan starten har Sverige investerat ungefär 200 miljoner kronor i organisationen.

Hanterat pengarna som sina egna

Enligt rapporten har den verkställande direktören i praktiken hanterat organisationens medel som sina egna. Förutom lön och arvoden på runt fem miljoner kronor om året har vd:n tagit privata lån av och använt biståndsmedel för privata utgifter, anställt nära släktingar, genomfört kostsamma resor utan affärssyfte med mera. Organisationen led även av bristande bokföring och generellt dålig arbetsordning och planering.

Korruption, bedrägerier andra oegentlighet är tyvärr vardag inom internationellt utvecklingsarbete. Det som sticker ut i det här fallet är dels att ICTSD inte på något sätt försökt dölja det som i efterhand beskrivs som missbruk, vilket starkt talar för att VD:n är helt ärlig när han exempelvis hävdar att det skyhöga arvodet är helt normalt inom branschen. Dels att organisationen seglat igenom SIDA:s påstått rigorösa kontrollmekanismer utan anmärkning.

Ministern slog ifrån sig kritiken

I veckans interpellationsdebatt om ICTSD slog Peter Eriksson ifrån sig kritiken med att ICTSD:s årliga revisionsrapporter "tagits fram av en stor internationell revisionsfirma och har varit utan anmärkning". Det är dock inte hela sanningen, vi har låtit riksdagens utredningstjänst ta fram allt material som Sida har om organisationen, vilket uppgår till 419 sidor.

Utrymme för förbättring

I Sidas senaste utvärdering från juni 2018 undersöks sju olika rapporter, ICTSD:s finansiella rapportering beskrivs som "väldigt gedigen". I en större utvärdering från maj 2017 bedömer Sida riskerna för otillräcklig styrning och kontroll i fråga om revisionsprocess, finansiell kontroll, upphandling och korruption som "låg" (samma områden som den brittiska rapporten kritiserade hårt). Sida har också tagit del av dokument som beskriver hur organisationen spenderar runt en miljon kronor i snitt per anställd i lön och organisationen var också helt öppen med vd:ns arvoden, allt som behövdes var att fråga.

I interpellationsdebatten tillstod biståndsministern att det finns utrymme för förbättring vad gäller kampen mot korruption, att frågan får för lite uppmärksamhet och att han "kommer arbeta mycket mer med den här frågan" under de kommande åren.

Nolltolerans

Vi gläds över beskedet och förutsätter att orden kommer att paras med handling, dock finns inga satsningar eller policybesked aviserade från den nya regeringen. Vi uppmanar därför Peter Eriksson att återkomma till riksdagen med en skrivelse om vad, när och hur han ämnar göra åt saken, vilket inte bara skulle skapa debatt utan även signalerar till omvärlden att Sverige faktiskt tillämpar nolltolerans mot korruption och missbruk

Forrige artikel MSB: Ledningen har främsta ansvaret för säkerheten MSB: Ledningen har främsta ansvaret för säkerheten Næste artikel Bäckström (C): Försvarsberedningen vill se 1,5 procent av BNP Bäckström (C): Försvarsberedningen vill se 1,5 procent av BNP
Ryssland vill ta in säkerhetspolitik i Arktiska rådet

Ryssland vill ta in säkerhetspolitik i Arktiska rådet

DIPLOMATI. Säkerhetspolitik ska inte längre hållas utanför Arktiska rådet, anser Ryssland, som nästa år sätter sig på rådets ordförandestol. En expert tvivlar dock på att Ryssland kommer att lyckas sätta säkerhetspolitik på rådets formella agenda.