Debatt

Sätt dig i karantän, Bydén

Överbefälhavaren Micael Bydén borde frivilligt sätta sig i karens. Han bör även, av sin resterande tid som ÖB, inte ha kontakt med några framtida tänkbara blivande klienter. Det skriver Claes Sandgren, seniorprofessor.

Överbefälhavaren Micael Bydén bör försätta sig karens, efter avslöjandet om hans nystartade bolag, Det skriver Claes Sandgren. 
Överbefälhavaren Micael Bydén bör försätta sig karens, efter avslöjandet om hans nystartade bolag, Det skriver Claes Sandgren. Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Överbefälhavaren Micael Bydén, ÖB, grundade i oktober 2023 ett konsultföretag som ska ägna sig åt strategisk omvärldsanalys – möjligen ett förskönande ord för lobbying.

Det har riktats kritik mot bolagsbildningen därför att den kan skada förtroendet för honom som ÖB.

Det är i grunden välkommet att högre tjänstemän går över till privat verksamhet så att deras kunskaper på så vis kan tas till vara. Men det måste ske i former som inte skadar förtroendet för Bydéns utövning av uppdraget som ÖB, ett av de mest känsliga som finns inom staten.

Stor kritik mot ÖB 

Kritiken har bemötts av företrädare för Försvarsmakten med påpekandet att verksamheten inte ska inledas förrän Bydén lämnat sin befattning som ÖB hösten 2024.

Det bör emellertid hållas i minnet att förtroendet kan skadas redan om det kan befaras att den kommande konsultverksamheten påverkar hans tjänsteutövning som ÖB. Det sker om han kan befaras göra sig attraktiv för eventuella klienter, exempelvis fattar beslut som gillas av dem eller uppfattas ta ovidkommande hänsyn i tjänsteutövningen.

Bydén bör göra tre saker för att befästa sin trovärdighet. Han bör först och främst utfästa sig att gå i karens under ett år eller i vart fall ett halvår efter ÖB-tjänstens upphörande. Det betyder att han under den perioden inte får åta sig några uppdrag för vilka han kan dra fördel av sina erfarenheter som ÖB, inklusive dra nytta av kontakter som han i sin tjänst kan ha fått eller av bindningar till tidigare kolleger.

En statlig utredning har föreslagit att tjänstemän som har en känslig befattning ska kunna åläggas en sådan karens. Anställda inom försvarsområdet pekas särskilt ut som en sådan kategori, sida 187 i utredningen.

Borde sätta sig i karantän 

Ett skäl är försvarssektorns täta kontakter med näringslivet. Den föreslagna lagen har ännu inte införts men är ett gott skäl för Bydén att frivilligt underkasta sig en karens och därmed undvika intressekonflikter.

För det andra bör han, under sin tid som ÖB, avstå från kontakter med tänkbara blivande klienter. Han bör slutligen ställa upp i en intervju. Vågar han inte det så skadas hans trovärdighet. Det duger inte att bara skicka fram en underordnad.

Nämnda personer

Micael Bydén

Överbefälhavare vid Försvarsmakten
Officerutbildning och chefsutbildning via Försvarsmakten

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00