Säkerhetsrådet håller informellt möte i Sverige

KORTNYTT. Det årliga informella arbetsmötet med FN:s säkerhetsråd hålls i år i Sverige. Det är första gången det årliga arbetsmötet sker i ett annat land än USA.

Det årliga mötet kommer att hållas i april på Dag Hammarskjölds gård Backåkra i Skåne.

På mötet kommer man att diskutera framtiden för FN:s fredsfrämjande arbete – hur FN:s fredsbevarande insatser kan stärkas och effektiviseras.

– Mötet kommer att hållas på Backåkra, i Dag Hammarskjölds anda. Det är väldigt positivt att mötet kan ske i Sverige, inte minst mot bakgrund av vår långa tradition av att verka för konfliktförebyggande och för fredliga lösningar på konflikter, säger utrikesminister Margot Wallström (S), i ett pressmeddelande. 

Login