Debatt

S: Högerns ideologiska skygglappar hindrar arbetet mot korruption

Det är dags för den svenska högern att lämna den marknadsliberala naiviteten bakom sig. Ideologiska skygglappar får inte stå i vägen för det viktiga arbetet mot korruption, skriver Ida Karkiainen (S), ordförande i konstutitionsutskottet och Ardalan Shekarabi (S), vice ordförande i justitieutskottet.

Det är alldeles uppenbart att privatiseringar av offentligt finansierad verksamhet öppnat för stora korruptionsrisker, skriver Ida Karkiainen och Ardalan Shekarabi (S).  
Det är alldeles uppenbart att privatiseringar av offentligt finansierad verksamhet öppnat för stora korruptionsrisker, skriver Ida Karkiainen och Ardalan Shekarabi (S).  Foto: TT/Montage
Ida Karkiainen
Ardalan Shekarabi
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Korruption är ett gift som letar sig in i samhällskroppen och förstör tilliten. Genom att skada förtroendet för myndigheter bidrar det till att urholka rättsstatens legitimitet och undergräver vår demokrati. Arbetet mot korruption får aldrig avstanna. Därför är det mycket illa att högerregeringen nu lägger ner utredningen som ska föreslå åtgärder mot otillåten påverkan och korruption.

Den 31 januari publicerade Transparency international sitt årliga korruptionsindex. Sverige placerar sig alltjämt högt upp på listan som ett av väldens minst korrupta länder men utvecklingen går åt fel håll. Sverige tappar och har inte fått så lågt resultat sedan 2012. Rapporter från bland annat Sveriges Kommuner och Regioner visar på att problemen med otillåten påverkan i kommuner ökar runt om i landet. När antalet privata utförare av offentlig verksamhet ökar blir ytorna där korruption kan uppstå fler.

Korruption på alla nivåer måste tas på allvar och kampen får aldrig avstanna. Att upprätthålla rättsstatens och det offentligas integritet är en central arbetsuppgift för varje regering

Altingets gratis nyhetsbrev

Olyckligt att våra utredningar lades ner

Den tidigare socialdemokratiskt ledda regeringen tog under den förra mandatperioden flera viktiga initiativ i kampen mot korruption. 2020 togs ett beslut om en handlingsplan mot korruption och samtidigt fick Statskontoret i uppdrag att främja ett utvecklat arbete mot korruption i de statliga myndigheterna. Enligt uppdraget ska Statskontoret bland annat utveckla stöd för ett strukturerat arbetssätt mot korruption och ta fram ett stöd för analys av korruptionsrisker.

I slutet av 2021 började den nya visselblåsarlagen gälla i Sverige. Lagen innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärktes. Ett viktigt steg för att få fler att våga berätta om exempelvis korruption.

Sverige har sedan 90-talet steg för steg fått en ny välfärdsmodell med ökade marknadsinslag.

I juni 2022 tillsattes också en särskild utredare som skulle göra en översyn av vilka åtgärder som behövs för att motverka otillåten påverkan och korruption. Översynen skulle därför omfatta både statlig, regional och kommunal verksamhet samt näringsliv med särskilt fokus på verksamhet som är offentligt finansierad. Denna utredning har högerregeringen nu valt att lägga ner. Ett mycket märkligt och olyckligt beslut, då Sverige är ett av de länder i Västeuropa som har privatiserat flest offentliga verksamheter, vilket i sin tur innebär större risker för korruption.

Oroväckande att problem inte tas på allvar

Justitieminister Gunnar Strömmer menar att regeringen i stället vill tillsätta en ny utredning ”så att det blir ett antal tydliga lagstiftningsfrågor”. Naturligtvis hade ingenting hindrat regeringen från att ge den nuvarande utredningen ett tilläggsdirektiv, i stället för att kasta det arbete som redan gjorts över bord, samtidigt som Sverige dalar på Transparency internationals korruptionsindex.

Det är alldeles uppenbart att privatiseringar av offentligt finansierad verksamhet öppnat för stora korruptionsrisker. Sverige har sedan 90-talet steg för steg fått en ny välfärdsmodell med ökade marknadsinslag. Utvecklingen har lett till problem med jäv, sidbyten av politiker och konsulter, utförsäljningar till underpris och kritiserade upphandlingar. Att regeringen inte tar dessa problem på allvar är oroväckande. Det är dags för den svenska högern att lämna den marknadsliberala naiviteten bakom sig. Ideologiska skygglappar får inte stå i vägen för det viktiga arbetet mot korruption.

Nämnda personer

Gunnar Strömmer

Justitieminister (M), ledamot i partistyrelsen
Jur. kand (Uppsala uni., 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024