Debatt

Rysk ambassadör: Ryssland utesluts från undersökningarna av Nord Stream-sabotaget

Danmark och andra västliga länder motarbetar ryskt deltagande i undersökningarna av Nord Stream-sabotaget. Det skriver den ryska ambassadören i Danmark, Vladimir Barbin.

Vladimir V. Barbin, Rysslands ambassadör i Danmark, är kritisk mot framför allt Danmark, men även mot Sverige och Tyskland.
Vladimir V. Barbin, Rysslands ambassadör i Danmark, är kritisk mot framför allt Danmark, men även mot Sverige och Tyskland.Foto: Danska försvaret/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I stället för att försöka slå fast fakta om sabotaget mot gasledningarna Nord Stream 1 och 2, så är uppmärksamheten i Danmark inriktad mot att diskutera alla möjliga versioner och spekulationer om de möjliga gärningsmännen bakom det som skett.

Den här formen av intellektuell övning, utan att presentera fakta som kan verifieras, leder in i en återvändsgränd och gynnar bara dem som är rädda för sanningen.

Under de sex månader som har gått sedan sabotaget har det inte offentliggjorts någon officiell information om framsteg i efterforskningarna från dansk sida. Vilka fartyg – bland annat militära skepp – var på plats i sabotageområdet? Finns det vittnen som har förhörts och vad har de sagt?

Har fragment av förstörda gasledningar tagits upp och vad var resultaten av undersökningarna? Vilka verksamheter – framför allt utländska – fick lov att arbeta i Danmarks och Sveriges exklusiva ekonomiska zon?

Bristande transparens

Den ryska sidan vill göra allt som är möjligt, inom ramarna för internationell rätt, för att förhindra att de skyldiga för den terrorhandling som skett mot gasledningarna undkommer ansvar.

De västliga länderna, däribland Danmark, motverkar dock en sådan tillgång och förhindrar den ryska sidan att utnyttja de möjligheter, som råder i förhållande till den Europeiska konventionen från 1959 om ömsesidig rättshjälp i straffrättsliga frågor och Europarådets konvention från 2005 om att förebygga terrorism. Den ryska åklagarmyndighetens begäran om rättshjälp i efterforskningarna av explosionerna avvisades.

Ryssland har ställts inför de danska myndigheternas bristande vilja att säkra transparensen i den pågående undersökningen. Ryska representanter nekades att delta. Det ryska förslaget att sätta samman en gemensam efterforskningsgrupp avvisades.

Under dessa betingelser föreslog Ryssland ett utkast till en resolution för FN:s säkerhetsråd, som innehåller bestämmelser om en oberoende undersökning, i FN:s regi, av incidenter vid gasledningar. Detta är utformat för att säkra pålitligheten av resultaten, för att förhindra att fakta förtigs och skyldiga till detta terrorbrott undgår ansvar.

Fick inte information

I ett försök att hindra det ryska projektets framsteg sände Danmark, Sverige och Tyskland ett gemensamt brev till medlemsländerna i FN:s säkerhetsråd, där den ryska sidan påstås ha fått information om hur de nämnda ländernas undersökningar fortskrider.

Som respons på detta valde den ryska sidan att dela den diplomatiska korrespondensen med myndigheterna i Danmark, Sverige och Tyskland, vilken indikerar att ett sådant påstående inte stämmer med verkligheten.

Rysk sida fick inga väsentliga upplysningar om efterforskningarna om explosionerna på gasledningarna från de danska myndigheterna. Dessutom får man intrycket av att de inte bryr sig om fakta om det som har skett.

De offentliga försäkringarna om att Danmark som rättsstat är i stånd att säkra trovärdigheten av efterforskningarna och resultaten bekräftas och bevisas inte i konkret handling.

Hittade föremål – Danmark svarade inte

Nord Stram AG 2, operatören av Nord Stream 2-ledningen, upptäckte under en inspektion av gasledningen den 21 februari ett föremål vid gasledningen. Nord Stream AG2 underrättade de danska och ryska myndigheterna om fyndet. Upptäckten var i den danska ekonomiska zonen, men det kom inget svar från de danska myndigheterna.

Den 7 mars begärdes den danska ambassaden i Moskva att lämna relevanta förklaringar. Först efter det meddelade danska utrikesministeriet att danska sidan var igång med att utvärdera objektets möjliga risk för säkerhet och miljö.

Nu upplyser den danska sidan om att det objekt som har hittats inte är farligt. Men man upplyser dock inte vad det var för objekt, om det tagits upp från havsbotten och hur ofarligheten har konstaterats.

Alla dessa omständigheter bekräftar relevansen av det ryska utkastet till en resolution från FN:s säkerhetsråd, som siktar på att genomföra en transparens och opartisk efterforskning av terrorhandlingarna mot Nord Stream.

Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats på Altinget.dk.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00