Reservnoder på plats – ska säkra internet vid kris

Efter en stegvis introduktion först i Norrbotten och sedan i Västerbotten har nu totalt nio reservknutpunkter till fibernäten upphandlats. De ska kunna ersätta noder som kan slås ut vid olika kriser som sabotage eller bränder.

Reservnoderna ska kunna ersätta skadade bredbandsnät. <br>
Reservnoderna ska kunna ersätta skadade bredbandsnät.
Foto: SSNF
Jacob Hederos

Via en budget på totalt strax över 30 miljoner kronor har Post- och telestyrelsen uppdragit åt Svenska stadsnätsföreningen, som samlar kommunala fibernätsägare, att upphandla reservnoder till fibernäten.

Tanken är att dessa ska kunna skapa förutsättningar för ett mer robust telekommunikationsnät vid olika krissituationer.