Debatt

Replik: Att skydda civilbefolkningen handlar om mer än skyddsrum och tjocka väggar

Befolkningsskyddet i dag präglas i allt för hög grad av tänket från dess rötter i mellankrigstidens luftskydd. Det skriver Kajsa Helmbring, sakkunning civilt försvar, Combitech.

”Skydd av civilbefolkningen handlar inte bara om skyddsrum och utrymning, utan minst lika mycket om möjligheten att kommunicera och ta del av information.”
”Skydd av civilbefolkningen handlar inte bara om skyddsrum och utrymning, utan minst lika mycket om möjligheten att kommunicera och ta del av information.”Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Röda korset har alltsedan 1863 stått i främsta ledet för att lindra krigets verkningar och de lyfter flera viktiga frågor i sin debattartikel. Krigets lagar måste vara centrala men det finns också andra viktiga aspekter som vi vill komplettera med.

Civilbefolkningen är en resurs

Skyddet för civilbefolkningen börjar med att varje individ har rätt förutsättningar att ta hand om sig själv, sina närmaste och andra. Det kräver i sin tur information som förädlas till kunskap. Före något inträffar – både vad gäller vilken hjälp som kan förväntas av det allmänna och vad som förväntas av individen men också konkreta saker som var närmaste skyddsrum finns.

Läs också

Informationen måste också finnas och kunna spridas genom hela krisen eller kriget. Skydd av civilbefolkningen handlar inte bara om skyddsrum och utrymning, utan minst lika mycket om möjligheten att kommunicera och ta del av information. Här finns mycket att göra.

Vi måste se på den civila befolkningen som en resurs, den främsta resursen, i sitt eget skydd.

De insatser som humanitära organisationer, och andra icke-statliga aktörer, kan göra och pekar på är behovet av bättre planering. Det stämmer, men antagligen är behovet djupare än så. Befolkningsskyddet i dag präglas i allt för hög grad av tänket från dess rötter i mellankrigstidens luftskydd. Lite hårdraget: en passiv befolkning som ska skyddas med tjocka väggar och luftfilter.

Vi måste se på den civila befolkningen som en resurs, den främsta resursen, i sitt eget skydd. Vår uppgift är inte att skydda den utan att skapa förutsättningar för befolkningen att skydda sig. Visst krävs det skyddsrum och planering men också förberett stöd till alla de myriader av mer eller mindre organiserade alternativ, Facebookgrupper eller idrottsföreningar, som agerar – som vi i dag inte vet vilka de är.

Stötta frivilliga initiativ

Någon kanske behöver en liten lagerlokal för insamlade, någon annan funderar på om det krävs tillstånd för att slå upp ett tält med en generator för att ladda mobiler i stadsparken. Sådant kan inte tillåtas vara hinder. En otroligt viktig roll kommer här spelas av Röda korset men också av andra organisationer, inte minst andra frivilliga försvarsorganisationer som utbildar frivilliga för kriser och höjd beredskap och som måste involveras ännu mer i förberedelserna.

I vårt dagliga arbete där vi på Combitech rådger aktörer inom beredskapen möter vi denna komplexa bild både av behov och tänkbara lösningar. Vi efterlyser att både staten och frivilligorganisationerna redan i detta uppbyggnadsskede vidgar perspektiven och funderar kring hur pragmatiska strukturer som stöttar den enskilde och enskildas gemensamma initiativ att skapa ett smart och resilient befolkningsskydd. Det är bara tillsammans vi kan göra skillnad i en för Sverige så viktig fråga.

Läs tidigare inlägg i debatten

Röda korset: Att skydda civilbefolkningen måste vara en större del av totalförsvaret

Sverige saknar ett övergripande system för skydd av civilbefolkningen. Det skriver Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda korset.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024