Regeringen vill veta vad försvaret gör åt PFAS-problemet

SANERING. Senast i sommar ska Försvarsmakten ha en färdig plan för hur områden som förorenats av högfluorerande ämnen, PFAS, ska hanteras. Ett halvår senare vill regeringen dessutom veta hur Försvarsmakten har tänkt att öka saneringstakten.

– När vår miljö, inte minst vårt dricksvatten, förorenas är det allvarligt. Vi har ett stort ansvar att se till att städa upp föroreningar och hindra nya gifter från att komma ut, så att de inte drabbar våra barn, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) i ett pressmeddelande.

Redan i sommar vill regeringen ha en handlingsplan på bordet som visar hur Försvarsmakten har tänkt att hantera områden med PFAS-föroreningar. I februari året därpå vill regeringen följa upp vad Försvarsmakten har gjort, ska göra samt hur myndigheten avser att öka takten för efterbehandling av förorenade områden.

Försvarsmakten ska samarbeta med andra myndigheter och även ta fram en handlingsplan för att klara eventuella skadeståndskrav.

Login