Regeringen vill ha reservhamn på norra Gotland

Fyra myndigheter får i uppdrag att förbereda en reservhamn på norra Gotland. ”Gotland behöver en fungerande hamn om något oförutsett händer, och det finns i dagsläget inget tillräckligt bra alternativ om Visby hamn av något skäl inte är tillgänglig”, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).

0:000:00