Regeringen går vidare med säkrare fastighetsregister

Regeringen går vidare med det utredningsförslag som ska stärka skyddet i fastighetsregistret för uppgifter som är känsliga för rikets säkerhet. Samtidigt ska de brottsbekämpande myndigheterna få lättare att använda registret. 

Förslagen som utredare Bengt Kjellson presenterade i slutet på januari 
innebär bland annat att registret ska bli både mer lättillgängligt och 
säkrare.<br>
Förslagen som utredare Bengt Kjellson presenterade i slutet på januari innebär bland annat att registret ska bli både mer lättillgängligt och säkrare.
Foto: Karl Melander / TT
Louise Carlsson-Örning

Regeringen skickar förslagen från utredningen om ett mer tillgängligt fastighetsregister (SOU 2024:7) på remiss. 

Lantmäteriet som i dag har ansvarat för registret har sedan tidigare påtalat att reglerna som reglerar registret

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här
0:000:00