Räddningstjänsten först på tur när regeringen återinför civilplikt

Personer med relevant utbildning kan inom kort komma att skrivas in för civilplikt inom räddningstjänsten. ”Den kommunala räddningstjänsten är i dag inte dimensionerad för de krav som ställs vid höjd beredskap och inför ett väpnat angrepp”, säger Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar.

Tre moderater. Försvarsminister Pål Jonson, statsminister Ulf Kristersson och civilförvarsminister Carl-Oskar Bohlin vid en pressträff vid Folk och försvars konferens i Sälen.
Tre moderater. Försvarsminister Pål Jonson, statsminister Ulf Kristersson och civilförvarsminister Carl-Oskar Bohlin vid en pressträff vid Folk och försvars konferens i Sälen.Foto: Henrik Montgomery/TT
Johanna Alskog

SÄLEN: Vid sitt sammanträde på torsdagen kommer regeringen att besluta om att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i uppgift att förbereda för att aktivera civilplikten inom en sektor: Den kommunala räddningstjänsten. 

– Det är precis vad det låter som. Det vill säga vi går tillbaka till en situation där vi har formaliserad civilplikt, parallellt med värnplikt. Allt det här är inom ramen för att stärka totalförsvaret totalt sett, säger statsminister Ulf Kristersson (M) vid en pressträff på Folk och försvars rikskonferens i Sälen.

Räddningstjänsten är just ett av de tre större områden som MSB pekade ut som prioriterade för civilplikt i en rapport i början av år 2022.

Regeringen bör överväga att skyndsamt aktivera civilplikt, i första hand syftande till att skriva in civilpliktiga som redan har nödvändiga kunskaper utan föregående grundutbildning.

ur MSB:s rapport till regeringen i mars 2022

Altinget logoSäkerhet
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget säkerhet får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00