Polisen och Trafikverket tar krafttag mot rattfylla

KORTNYTT. De två myndigheterna har beslutat att skapa bättre förutsättningar för trafiknykterhetskontrollanter och egenkontroller.

Med de nya förutsättningarna ska trafiknykterhetskontrollanter kunna stoppa fordon och genomföra nykterhetskontroller på väg. Arbetet med att utreda de juridiska och organisatoriska möjligheterna för kontrollanten påbörjas under våren. 

– Nu kraftsamlar Trafikverket och Polisen kring en viktig och prioriterad fråga, rattfylleri. Tillsammans ska vi skapa bättre förutsättningar för fler nykterhetskontroller på väg och på det sättet minska antalet döda och allvarligt skadade i trafiken, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande. 

Även förutsättningarna för egenkontroll innan färd ska förbättras. Själva implementeringen av de ökade förutsättningarna för såväl trafiknykterhetskontrollanter och egenkontroller beräknas påbörjas 2019.

Login